Krótkopowěsće (26.09.17)

wutora, 26. septembera 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Wjace politiskeho kubłanja

Drježdźany. Sakska chce politiske kubłanje na šulach dale polěpšić. Gremij ekspertow je w nadawku statneje ministerki za kultus Brunhild Kurth (CDU) 31 poručenjow zdźěłało. Za to dyrbja so wučerjo, njewotwisnje wot fachoweje kombinacije, a socialni dźěłaćerjo dale kubłać. Šulerjo maja dóstać wjace prawow sobupostajowanja.

„Skupina 47“ online

Waischenfeld. Němsku literaturu w druhej połojcy 20. lětstotka rozsudnje wobwliwowaca „Skupina 47“ je nětko ze swojim nowym online-poskitkom prezentna. We wobłuku 50. róčnicy poslednjeho zeńdźenja originalneje skupiny wuhotuje město Waischenfeld jubilejny swjedźeń, na kotrymž so wšitcy hišće žiwi awtorojo wobdźěla. W duchu załožerja Hansa-Wernera Richtera chce literarny dorost přichodnje spěchować.

Škodowki tež z Němskeje?

wozjewjene w: Krótkopowěsće
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

fueorg misain karten sorbisch

  • Mjeztym 5. dźěłarničku pod hesłom „Serbska narodna drasta“ je Kamjenska župa „Michał Hórnik“ 24. apryla na Chróšćanskej farje přewjedła. Tónraz wěnowachu so zhotowjenju a rjedźenju čěpcow a bantow. Předstajiła je dźěła něhdźe 20 zajimčam wěcywustojna

nowostki LND