Krótkopowěsće (26.09.17)

wutora, 26. septembera 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Wjace politiskeho kubłanja

Drježdźany. Sakska chce politiske kubłanje na šulach dale polěpšić. Gremij ekspertow je w nadawku statneje ministerki za kultus Brunhild Kurth (CDU) 31 poručenjow zdźěłało. Za to dyrbja so wučerjo, njewotwisnje wot fachoweje kombinacije, a socialni dźěłaćerjo dale kubłać. Šulerjo maja dóstać wjace prawow sobupostajowanja.

„Skupina 47“ online

Waischenfeld. Němsku literaturu w druhej połojcy 20. lětstotka rozsudnje wobwliwowaca „Skupina 47“ je nětko ze swojim nowym online-poskitkom prezentna. We wobłuku 50. róčnicy poslednjeho zeńdźenja originalneje skupiny wuhotuje město Waischenfeld jubilejny swjedźeń, na kotrymž so wšitcy hišće žiwi awtorojo wobdźěla. W duchu załožerja Hansa-Wernera Richtera chce literarny dorost přichodnje spěchować.

Škodowki tež z Němskeje?

wozjewjene w: Krótkopowěsće
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND