Krótkopowěsće (08.12.17)

pjatk, 08. decembera 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Dyrlich čestny čłon

Běłohród. Serbiski zwjazk spisowaćelow je serbskemu basnikej Benediktej Dyrlichej čestne čłonstwo w swojim zwjazku spožčił. Dyrlich wudźeržuje hižo mnohe lěta wuměłstwowe styki ze serbiskimi spisowaćelemi. Prawidłownje zetkawachu so serbiscy a łužiscy basnicy mjez druhim na Swjedźenju serbskeje poezije we Łužicy. Loni bě w Běłohrodźe dwurěčna zběrka Dyrlicha wušła.

Planuja ćichi protest

Zhorjelc. Dźěłarnistwo IG metal wuchodneje Sakskeje a zawodna rada Zhorjelskeje turbinoweje twornje chcetej 13. decembra ze swěčkowym rjećazom wokoło zawoda kaž tež z dohodownym spěwanjom 19. decembra před centralu Siemensa w Mnichowje a 21. decembra před zawodnymi wrotami w Zhorjelcu na ćiche wašnje za zachowanje wotnožki Siemensa nad Nysu protestować.

Třeći króć za sobu

wozjewjene w: Krótkopowěsće
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND