Krótkopowěsće (15.02.18)

štwórtk, 15. februara 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Wobskorža krajneho radu

Hamburg/Zhorjelc. Zwěrinoškitna strona Ethia je zhromadnje ze zajimowym zhromadźenstwom „Wjelk, haj prošu“ a Zelenej ligu Sakskeje skóržbu přećiwo Zhorjelskemu krajnemu radźe Berndej Lanzy (CDU) zapodała. Přičina je njedawno zatřěleny problemowy wjelk. Po słowach skóržbnikow bě Lange z dowolnosću, zwěrjo wottřělić, wjacore zakonje ranił. Njejsu žane dopokazane nadpady, kotrež wottřěl wjelka wusprawnjeja.

Widźi šansu za Łužicu

Grodk. Łužiski zapósłanc zwjazkoweho sejma dr. Klaus-Peter Schulze (CDU) ma předwidźanu zamołwitosć swojeje strony za hospodarski ressort w móžnym nowym zwjazkowym knježerstwje za spomóžnu. To „skići wulku šansu runje hladajo na přichod łužiskeho energijoweho regiona a z nim zwjazanu strukturnu změnu. Tak móhli při temje brunica skónčnje zas prawe ćežišća sadźeć.“

Wabja za aktiwny dowol

wozjewjene w: Krótkopowěsće
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND