Krótkopowěsće (21.02.18)

srjeda, 21. februara 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Mjezynarodny dźeń maćeršćiny

Paris. Dźensa je Mjezynarodny dźeń maćeršćiny. Lěta 1999 bě UNESCO 21. februar na wopomjatny dźeń pozběhnyła. Zaměr bě rěčnu mnohotnosć a nałožowanje maćeršćiny spěchować. Wosebje chce organizacija na mjeńšinowe rěče skedźbnjeć, kotrež 10 000 abo mjenje ludźi wužiwa. Namjet zapodał bě Bangladesh, zo by tak na załoženje kraja tež rěčnych přičin dla pokazał.

Přepytowanja traja

Drježdźany/Budyšin. Dwě lěće po wohenju w bywšim hotelu „Husarenhof“ njejsu dotal njeskutka podhladnych wuslědźić móhli, zdźěli wčera krajny kriminalny zarjad (LKA) Sakskeje. Twarjenje bě jako decentralny azylowy kwartěr w Budyšinje předwidźane. Přepytowanja hišće traja. Specialisća su profil skućićela zdźěłali, z kotrehož nadźijeja so w LKA noweho wuchadźišća za dalše zwěsćenja.

Pytaja probandow

wozjewjene w: Krótkopowěsće
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND