Zaručeja stajnje dobru kwalitu pitneje wody

srjeda, 01. apryla 2015
artikl hódnoćić
(0 )
We Wojerowskej Łužiskej kupjeli je Matthias Brauer zajimcam njedawno techniske připrawy k rjedźenju wody rozłožił.  Foto: Andreas Kirschke We Wojerowskej Łužiskej kupjeli je Matthias Brauer zajimcam njedawno techniske připrawy k rjedźenju wody rozłožił. Foto: Andreas Kirschke

Ćisk (AK/SN). Na njedawnym dnju wody sy sej tež w Ćišćanskej wodarni wobhladać móhł, kak so tam wo stajnje dosć pitneje wody staraja. Wšědnje dodawaja wottam 4 500 kubiknych metrow do Wojerec a wokolnych wsow.

Wodu klumpaja z wosom hłubokich studnjow w tak mjenowanym Mučowskim žłobje. Prjedy hač ma woda trěbnu kwalitu, pak dyrbja ju wězo wobdźěłać. Mjez druhim redukuja podźěl železa wot 17 miligramow na liter na 0,02 miligramaj. „Za proces wobdźěłanja wody zasadźamy hłownje wapno“, rozłožuje sobudźěłaćer Kai Ruthenberg. Dohromady zastaruja z Ćišćanskej wodu něhdźe 35 000 wobydlerjow w susodnym měsće a wokolinje. Dalša woda ćeče do Bórka, Bórkhamora a Noweje Wsy.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND