Kulowčenjo a Ralbičenjo pojěchaja přez čestne wrota

štwórtk, 02. apryla 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Jubilarojo a nowačcy w jutrownych křižerskich procesionach

Hač změjemy lětsa jutry tak rjane wjedro kaž loni, je skerje dwělomne. Dźensa wjedrarjo znajmjeńša wěšća, zo budźe njewobstajne a pancate a nimo toho chětro chłódne. To pak křižerjow přiwšěm njewotdźerži, so znowa do procesionow zarjadować. Z nich su nam kantorojo někotre zajimawostki přeradźili. W srjedźišću stejitej lětsa procesionaj z Kulowa a Ralbic. Wobaj podatej so 475. raz do susodneje wosady.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu njedźelu wotmě so w Blunju 11. serbski ewangelski domizniski dźeń. Tule nańdźe někotre fotowe impresije ze swjedźenja, kotrež je Janek Wowčer zapopadnył.
Am 17. Juni fand in Bluno der 11. sorbische evangelische Heimattag statt. Hier finden si

nowostki LND