Pasionske kěrluše zaklinčeli

wutora, 07. apryla 2015
artikl hódnoćić
(0 )
Židźinski chór je na zelenoštwórtkownej nutrnosći zaspěwał.  Foto: Ulrike Herzger Židźinski chór je na zelenoštwórtkownej nutrnosći zaspěwał. Foto: Ulrike Herzger
Hory (ML/SN). Něhdźe sto Serbow z Wojerowskeje Janskeje wosady a z dalšich wsow gmejny Halštrowska Hola bě na tradicionalnu nutrnosć zeleny štwórtk do Patokec kładźiteje bróžnje na Horach přišło, kotruž swjećachu tam 16. raz. Wojerowski superintendent na wuměnku Friedhart Vogel jich serbsce a němsce postrowi a prědowaše na to wo wuznamje zeleneho štwórtka. Wón pokaza na Bože wotkazanje, kotrež Jezus z wučomnikami tón dźeń swjećeše, kaž tež na myće nohow přez Chrystusa. Ćišćan Měrćin Herman čitaše Bože słowo k prědowanju a dalše wujimki z Noweho zakonja serbsce. Židźinski měšany chór pod dirigatom Kerstin Liederoweje wobdźěli so druhi króć na serbskim zelenym štwórtku na Horach a zaspěwa tam Mozartowe „Ave Verum“ a serbsce „Njech tola kóždy na swěće wě“ kaž tež pućowanske žohnowanje „Knjezowy jandźel“. Wšitcy zhromadnje zanošowachu serbske a němske pasionske kěrluše kaž „Hdyž, Chrysće, we swědomju“ a „Ow hłowa, krawnje zbita“ kaž tež „Wulki Božo, chwalba ći“. Po nutrnosći dachu sej wobdźělnicy­ pjeć chlěbowych tykancow z Brět­njanskeje Köhlerec pjekarnje a kofej zesłodźeć.
wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

słowo lěta 2022

nawěšk

nowostki LND