1 598 křižerjow po puću

wutora, 07. apryla 2015
artikl hódnoćić
(0 )
Po tym zo bě jich wosadny farar Michał Nawka wužohnował, podachu so křižerjo Ralbičanskeho procesiona na puć do Kulowa. Při tym jěchachu woni přez čestne wrota, kotrež běchu tam wjesnjenjo za 475. křižerski jubilej stajili.  Foto:  SN/M. Bulank Po tym zo bě jich wosadny farar Michał Nawka wužohnował, podachu so křižerjo Ralbičanskeho procesiona na puć do Kulowa. Při tym jěchachu woni přez čestne wrota, kotrež běchu tam wjesnjenjo za 475. křižerski jubilej stajili. Foto: SN/M. Bulank

Budyšin (SN). Byrnjež lětsa 23 křižerjow mjenje – cyłkownje bě jich 1 598 – jutrowne poselstwo wozjewjało, bě mjez nimi wjele ze zelenym wěnčkom. We Wotrowje a Pančicach-Kukowje jěchaštaj nanaj prěni króć ze synomaj. Wosebje dźakowano policiji su procesiony bjez wjetšich problemow susodne wsy a wosady docpěli a so zaso nawróćili. Wšako jim tež lětsa zaso tysacy domjacych a pućowacych na nawsach, při puću abo w klóštrje přihladowachu.

Wjacore čestne wrota

Kulow (aha/SN). 418 křižerjow, 233 dźewjaty raz pod kantorstwom Michała Krječmarja w serbskim a 185 z kantorom Steffenom Kobalzom w němskim dźělu, bě so 475. raz do Ralbic nastajiło. Na ju­bilej pokazowachu dwoje čestne wrota w Kulowje kaž tež tajke w Koćinje a Sulšecach. Na čole serbskeho dźěla njeseše kantor Michał Krječmar swjaty křiž. Zhorjels­ki biskop Wolfgang Ipolt bě křižerjow wužohnował, kotřiž su w Ralbicach zhromadnje z Drježdźansko-Mišnjanskim biskopom Heinerom Kochom a fararjom Michałom Nawku ny­š­po­r swjećili. Składnostnje jubileja spěwachu z nowych serbskich „Křižerskich“.

wozjewjene w: Łužica

Galerija

dalši wobraz (1) Tež w Budyskim starym měsće je sej tójšto ludźi křižerski pro cesion wobhladało, w kotrymž njeseštaj jěcharjej cyle nowej chorhoji. Dalše wobrazy pod www.serb ske -nowiny.de a na Facebooku
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND