Bukecy lětuši etat wobzamknyli

srjeda, 08. apryla 2015
artikl hódnoćić
(0 )
Bukecy (CK/SN). Jednohłósnje je Bukečanska gmejnska rada zeleny štwórtk swój etat 2015 wobzamknyła. Za gmejnu najwažniše wobzamknjenje lěta je po słowach wjesnjanosty Noberta Wolfa (CDU) wurjadny termin woprawniło. Kaž hižo loni njeje so tež tónkróć najebać masiwne prócowanja k lutowanju poradźiło deficit wurunać. Komuna ma financnu dźěru 62 000 eurow w hospodarskim planje, dokelž dyrbi wotpisanja we wobłuku dwójneho knihowanja sama wuhospodarić. Etat pak přiwšěm za přechodny čas płaći. Wšako Bukecy wo žadyn nowy kredit njepožadaja. Dźakowano dobremu hospodarskemu połoženju změje gmejna Bu­kecy lětsa wjace dochodow z přemysłoweho dawka a dóstanje nimo toho wjace dochodoweho dawka. Njetrjeba tuž ležownostny dawk zwyšić. Najwjetši dźěl inwesticijow wučinja wotstronjenje škodow wulkeje wody z lěta 2013 dla. To nastupa nowo­twar mosta w Čornjowje za něhdźe 367 000 eurow, wutwar pjeć dróhow za něhdźe 100 000 eurow, přepoło­ženje Kotečanki a twar wohnjowoborneje gratownje we Wujezdźe. Hłownje financowane budu tele předewzaća ze spěchowanskich srědkow Sakskeje.
wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND