Potajnstwa hrodźišća sej wotkryli

wutora, 14. apryla 2015
artikl hódnoćić
(0 )
Kóžde lěto poskića Kamjenski Muzej zapadneje Łužicy wodźenje po Wotrowskim hrodźišću. Zwjetša přewozmje to wjednica muzeja Friederike Koch-Heinrichs (srjedźa). Jej Wotrowske hrodźišćo jara na wutrobje leži. Trěbni su tež fachowcy a srědki, zo móhli hrodźišćo archeologisce dale přepytować.  Foto: Měrko Pohonč Kóžde lěto poskića Kamjenski Muzej zapadneje Łužicy wodźenje po Wotrowskim hrodźišću. Zwjetša přewozmje to wjednica muzeja Friederike Koch-Heinrichs (srjedźa). Jej Wotrowske hrodźišćo jara na wutrobje leži. Trěbni su tež fachowcy a srědki, zo móhli hrodźišćo archeologisce dale přepytować. Foto: Měrko Pohonč

Wotrow (MP/SN). Při rjanym słónčnym wjedrje a přijomnych temperaturach zetka so zawčerawšim, njedźelu 15 zajimcow zbliska a zdaloka, zo bychu sej stare kultury a twarcow Wotrowskeho hrodźišća zbližili. Přeprosyła na nalětnju ekskursiju bě wjednica Kamjenskeho Muzeja zapadneje Łužicy Friederike Koch-Heinrichs.

Wěcywustojnje rozłožowaše wona stawizny kulturow, kotrež su w Hornjej Łu­ži­cy slědy zawostajili. Wotrowske hrodźišćo je impozantny swědk łužiskeje kul­tury, wosebje Billendorfskeje skupiny, ko­traž­ tworješe kónčnu fazu łužiskeje kul­tury. Na městnje pokaza wjednica Kamjen­ske­ho muzeja, hdźe běchu tysac lět pozdźi­šo stari Słowjenjo hrodźišćo dźělili a hdźe běštaj před sto lětami archeologaj Ludwig Feyerabend a Walter Frenzel wurywałoj.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu njedźelu wotmě so w Blunju 11. serbski ewangelski domizniski dźeń. Tule nańdźe někotre fotowe impresije ze swjedźenja, kotrež je Janek Wowčer zapopadnył.
Am 17. Juni fand in Bluno der 11. sorbische evangelische Heimattag statt. Hier finden si

nowostki LND