Stara so wo Dom Měrćina Nowaka

pjatk, 17. apryla 2015
artikl hódnoćić
(0 )
Wot lěta 1999 stara so Róža Pinkawina wo Dom Měrćina Nowaka w Njechornju. Často wona tam šulske rjadownje wita a wo prócowarju spisowaćela a mo  lerja rozprawja. Foto: Alfons Handrik Wot lěta 1999 stara so Róža Pinkawina wo Dom Měrćina Nowaka w Njechornju. Často wona tam šulske rjadownje wita a wo prócowarju spisowaćela a mo lerja rozprawja. Foto: Alfons Handrik

Lětsa je tomu 25 lět, zo je Měrćin Nowak-­Njechorński zemrěł. Jeho ródny dom w Njechornju swědči wo skutkowanju serbskeho prócowarja a zdobom wo jeho jednorym žiwjenju.

Njechorń (aha/SN). Po smjerći Měrćina Nowaka-Njechorńskeho 1990 a bórze na to tež jeho mandźelskeje bě wažne měć so po jeho wotkazanju, zo zarjaduja jeho ródny dom w Njechornju jako muzej.­ To bě za Domowinu jako nowu wobsedźerku čestny, ale z wjele dźěłom zwjazany nadawk. Najprjedy měješe so zawostajenstwo Njechorńskeho inwentarizować. Na to su fachowcy twarsku substancu přepytowali a mjez druhim zwěsćili, zo statika domu hižo zaručena njeje. Pomnikoškit spotorhanje domu z narunanjom noweho wotpokaza. W lěće 1993 započachu dom rekonstruować, při čimž dyrbjachu někotre dźěle z nowymi narunać. Twarske dźěła na starosći mě­ješe architekt Hubert Žur, mjeztym zo bě Dobroščan Heinz Rentsch pomnikoškitny dohlad přewzał. Po štyrjoch lětach wobšěrne trěbne naprawy zakónčichu, a 1999 muzej wotewrěchu.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND