Awto by hrabnjenčko było

pjatk, 17. apryla 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Hišće njeje rozsudźene, hač dóstanu nowe wohnjowoborne jězdźidło

Pančicy-Kukow (SN/MWj). Hižo dlěši čas pró­cuje so gmejna Pančicy-Kukow wo nowe wohnjowoborne awto za Wotrowskich wobornikow. Krótko před cilom pak komunje nětko tola hišće kamjenje do puća kładu. Kaž wjesnjanosta Markus Kreuz (CDU) na wčerawšim posedźenju gmejnskeje rady zdźěli, chcychu poskitk Dźěwinskeje gmejny při­wzać, kotraž swoje jězdźidło typa TSF-W za 8 000 eurow předa. Hižo tydźenja bě Kreu­z e-mailnje připrajił a to spočatk tohole tydźenja telefonisce wobkrućił.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND