Za zhromadnosć a sobuzamołwitosć

póndźela, 20. apryla 2015
artikl hódnoćić
(0 )
Tójšto zwólniwych wobydlerjow je sobotu při nalětnim rjedźenju w Hórnikecach pomhało, mjez druhim Ursula a Dieter Liebehenschel, kotrajž dźěła štaj w parku napřećo wobydlerskemu centrumej.  Foto: Andreas Kirschke Tójšto zwólniwych wobydlerjow je sobotu při nalětnim rjedźenju w Hórnikecach pomhało, mjez druhim Ursula a Dieter Liebehenschel, kotrajž dźěła štaj w parku napřećo wobydlerskemu centrumej. Foto: Andreas Kirschke

Hórnikecy (AK/SN). Pilne ruki su so sobotu w Hórnikecach při nalětnim rjedźenju gratu přimali. Wjace hač 30 ludźi bě namołwu wjesneje rady sćěhowało. Hnydom­ na šěsć městnach woni we wsy dźěłachu.

„Z tym móžemy spokojom być“, podšmórny wjesny předstejićer Otto-Heinz Lehmann. Na Bebelowym naměsće njedaloko energijoweje fabriki wurjedźichu woni městnosć před bywšim kulturnym domom a před pomjatnym kamjenjom. Na wulkim hrajkanišću kaž tež w parku před wobydlerskim centrumom zhra­bachu lisćo a wurjedźichu žiwy płót. W samsnym času přihotowachu młodostni swój mejski štom.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

fueorg misain karten sorbisch

  • Sobotu, 17. febraura,  měješe lětuša inscenacija „Paradiz w dobrej stwě“ Němsko-Serbskeho ludoweho dźiwadła na hłownym jewišću w Budyšinje premjeru. Tule podawamy wam někotre fotowe impresije z přemjerneho předstajenja a z premjerneho swjedźenja. Při

nowostki LND