Krótkopowěsće (21.04.15)

wutora, 21. apryla 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Tafla za Dom biskopa Bena

Smochćicy. Turistiska tafla ma při awtodróze A 4 do směra na Zhorjelc mjez Wujězdom a Słonej Boršću na Smochčanski Dom biskopa Bena skedźbnjeć. Tole zdźěli sakski zarjad za dróhotwar a wobchad. Bruna tafla pokazuje stilizowany hłowny dom z aleju štomow. Baroknemu ansamblej twarjenjow a parka ma so tak wjetša kedźbnosć wěnować.

Studija wo projekće Witaj wušła

Budyšin. Před wjac hač 15 lětami započa so projekt Witaj ze zaměrom, serbsku­ rěč zachować a rozšěrjeć. Tola kak je so­ projekt zwoprawdźił? W runje w LND wušłej publikaciji „Bilingualer Sprach­erwerb im Witaj-Projekt“ před­staja awtorka dr. Jana Šołćina prěni raz wuslědki rěčneho přepytowanja we Witaj-skupinach a -pěstowarnjach.

Wuspěšnje wotrěznyli

wozjewjene w: Krótkopowěsće
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND