Štyrista plus dwaj štomikaj w měšćanskim lěsu sadźili

wutora, 21. apryla 2015
artikl hódnoćić
(0 )
We wobłuku dnja Budyskeho měšćanskeho lěsa su minjenu sobotu na Čornoboze 400 jědlow sadźili.  Foto: Carmen Schumann We wobłuku dnja Budyskeho měšćanskeho lěsa su minjenu sobotu na Čornoboze 400 jědlow sadźili. Foto: Carmen Schumann

Budyšin (CS/SN). K programej dnja Budyskeho měšćanskeho lěsa słuša wot wšeho spočatka zhromadne sadźenje štomikow. Tomu bě tež minjenu sobotu na 20. zarjadowanju tohole razu tak. Něhdźe 65 wobdźělnikow je 400 jědlow na Čornoboze sadźiło. Do toho pak dožiwichu hišće wosebitu sadźensku akciju. Wyši měšćanosta Christian Schramm (CDU) kaž tež jeho zastupjer, financny měšćanosta Michael Böhmer, podataj so bórze na wuměnk. Dokelž staj so wobaj stajnje za měšćanski lěs zasadźałoj, smědźeštaj kóždy z njeju wosom lět staru lipu­ sadźić. Wonej stejitej nětko napřećo pomjatnemu kamjenjej za filozofa Ja­ko­ba­ Böhmu. Christian Schramm skedźbni na to, zo je lipowe łopješko symbol dwurěčneje Łužicy.

Wobdźělnicy ekskursije zhonichu nimo toho wjele zajimaweho wo žnjach drjewa a wo jeho zwičnjenju. Tak móžachu při dźěle harvestera, drjewo žněja­ceje mašiny, přihladować. Město Budyšin je wot lěta 1996 do 2013 ze swojeho měšćanske­ho lěsa dobytk 1,5 milionow eurow docpěło.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND