Wudawki po wažnosći rjadowane

srjeda, 22. apryla 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Zdźěłać etat Radworskeje gmejny je tam hladajo na napjate financne połoženje dosć łoskoćiwa naležnosć. Wčera su so radźićeljo na swojim posedźenju prěni króć na to zwažili.

Radwor (SN/MkWj). Gmejnskim radźićelam předležeše hladajo na lětuši etat přehlad w formje tabulki, kotruž bě gmejnski zarjad zestajał. W njej běchu wšitke předewzaća zapisane, do kotrychž chcyła gmejna Radwor lětsa inwestować. Za to maja cyłkownje 225 900 eurow k dispoziciji, kaž komornica Mira Richter rozłoži. Dokelž pjenjezy za wšitke předewzaća njedosahaja, zrjadowachu je po wažnosći. Na prědnich městnach steja projekty, kotrež su njewobeńdźomne. Někotre z nich, kaž kóšty za wutwar B 96 w Čornym Hodlerju, su přez wotpowědne zrěčenja kruće zaplanowane, tamne, kaž nakup­ digitalneje škričkoweje techniki za wohnjowu woboru, słušeja k winowatostnym nadawkam gmejny. Zaso druhe kaž naprawy přećiwo wulkej wodźe, su ze spěchowanskimi srědkami podkła­dźe­ne a njehodźa so tuž wotstorčić.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND