Zhromadnje za wobydlerski centrum

pjatk, 24. apryla 2015
artikl hódnoćić
(0 )

W přichodnym Wojerowskim woby­dlerskim centrumje Konrada Zusy matej­ so tež serbska rěč a kultura wotbłyšćować. K tomu ma nětko kooperaciske zrěčenje nastać.

Wojerecy (AK/SN). „Smy serbskej rěči a kulturje jara wotewrjeni. Towarstwa a skupiny móža so na nas wobroćić. Rady podpěrujemy z infrastrukturu“, podšmórny jednaćel Wojerowskeje kultur­neje fabriki Uwe Proksch wčera na po­sedźenju přirady za serbske naležnosće města. Wuměnjenja su w přichodnym wo­bydlerskim centrumje ze sydarnju, žurlu, małym jewišćom a kofejownju date­. Zhromadnje z Přirodowědo-techniskim centrumom dźěći a młodostnych (NATZ) Wojerecy wobhospodari kulturna fabrika přichodnje wobydlerski centrum. Zjawnosći přepodać chcedźa jón 4. a 5. septembra. „Chcemy wotewrjenje ze serb­skim programom podpěrać“, potwjerdźi regionalna rěčnica Wojerowskeje župy „Handrij Zejler“ Christina Šołćina.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

słowo lěta 2020

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND