Z wopytowarskim rekordom

póndźela, 27. apryla 2015
artikl hódnoćić
(0 )
Sokołar Peter Nitsch je sobotu na nalětnich přirodowych wikach w Stróži mnohim zajimcam swoje rubježne ptaki předstajił, z kotrymiž chodźi tohorunja na hońtwu.  Foto: Constanze Knappe Sokołar Peter Nitsch je sobotu na nalětnich přirodowych wikach w Stróži mnohim zajimcam swoje rubježne ptaki předstajił, z kotrymiž chodźi tohorunja na hońtwu. Foto: Constanze Knappe

Ptak lěta, pokazka rjemjeslnikow a serbski nałožk na wikach přirody

Stróža (CK/SN). Z rekordom 6 100 wopytowarjow skónčichu so sobotu popoł­dnju 14. nalětnje přirodowe wiki na terenje zarjadnistwa biosferoweho rezerwata Hornjołužiska hola a haty w Stróži. Stajnje wjele přihladowarjow měješe Peter Nitsch. 72lětny zastupowacy předsyda wuchodosakskeho zwjazka sokołarjow měješe wjacore sokoły, pašturlicu kaž tež sowu sobu, a wězo škraholca, ptaka lěta. ­Kamjenčan chodźi po starym wašnju ze swojimi rubježnymi ptakami tež na hońtwu. Runje tak pak stara so wo chore zwěrjata, hoji a wusadźa je zaso w přirodźe. Něhdźe 30 sokołarjow w Hor­njej Łužicy skutkuje. Peter Nitsch měješe sobotu na wjele prašenjow wotmołwi­ć. Při stejnišću zarjadnistwa biosferoweho rezerwata móžachu so wopytowrjo wobhonić, hdźe maja wšelake družiny pazorakow w našim regionje swój domicil a kak su wone žiwe. Dźěći pak móžachu z čłonami spěchowanskeho towarstwa Přiroda hornjołužiskeje hole a hatow małe pazoraki paslić.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND