Parkowanišćo měło so powjetšić

wutora, 28. apryla 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Spěšne rozrisanje njewotwidźomne

Budyšin (CK/SN). Zo by so napjate połoženje parkowanja w Budyšinje wolóžiło, ma so turistiske parkowanišćo na kromje města při Schliebenowej powjetšić. Tole namjetuje frakcija FDP měšćanskeje rady. Parkowanišćo wužiwaja wopytowarjo města runje tak kaž wobydlerjo. Powjetšenje je „nuznje trěbne“. Město měło tuž ležownosće na Hrodźišku kupić abo je z dalšimi ležownosćemi měnjeć, praji předsyda frakcije Mike Hauschild.

Ručež budźe z wosom jednotliwych ležownosćow wobstejaca płonina k dispoziciji, měli rozšěrjene parkowanišćo planować započeć. Njebychu pak je dospołnje wutwarić trjebali, ale móhli jedyn dźěl jako nuzowe parkowanišćo za wulkozarjadowanja města Budyšina wupo­kazać. Njejsu-li potrjechene městna trěbne, móhli je za wobmjezowane ratarske zaměry­ wužiwać, na přikład jako kćějacu łuku za pčołki, Hauschild argu­mentuje.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

fueorg misain karten sorbisch

  • Sobotu, 17. febraura,  měješe lětuša inscenacija „Paradiz w dobrej stwě“ Němsko-Serbskeho ludoweho dźiwadła na hłownym jewišću w Budyšinje premjeru. Tule podawamy wam někotre fotowe impresije z přemjerneho předstajenja a z premjerneho swjedźenja. Při

nowostki LND