Přihotuja hrodowu kołojězbu zapřahow

srjeda, 29. apryla 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Ramnow. 31. róžownika wotměje so lětuša Ramnowska hrodowa kołojězba konjacych zapřahow. Na něhdźe 30 kilometrow dołhej čarje ma wobdźělnikow wuhlad na powabnu Hornjołužisku pahórčinu zwjeselić. Start a cil budźetej při Ramnowskim hrodźe, najrjeńšej krajnej baroknej připrawje Sakskeje. Kołojězba startuje dopołdnja w dźewjećich. Do cila přijědu zapřahi něhdźe w 14 hodź. K zabawje budu podłu čary stacije z překwapjenkami spřihotowane. Při baroknym hrodźe čakaja na wopytowarjow bohaty program a najwšelakoriše kulinariske poskitki. Młodźinski klub a dobrowólna wohnjowa wobora planujetej nimo dźiwadłoweje hry tež program za dźěći.

Kołojězba nima w prěnim rjedźe charakter wubědźowanja, skerje steji wjeselo w srjedźišću. Wšitke wobdźělene zapřahi budu w dwěmaj kategorijomaj posudźowane. Fachowa jury spožči jim dypki. Nimo toho maja přihlado­wa­rjo tři najspodobniše zapřahi hódnoćić. Dobyćerjow chcedźa něhdźe w 15 hodź. mytować.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND