Krabatowy młyn so powjetša

štwórtk, 30. apryla 2015
artikl hódnoćić
(0 )
W přitomnosći zastupjerjow serbskich institucijow a wjacorych politikarjow, mjez kotrymiž běštaj statny sekretar w sakskim ministers twje za hospodarstwo Stefan Brangs a Wojerowski wyši měšćanosta Stefan Skora (CDU, stejo 4. a 6. wotlěwa), je Tobias Čižik (w čapawce) zakładny kamjeń za nowy dom při Krabatowym młynje tež z aktualnym wudaćom Serbskich Nowin pjelnił. W přitomnosći zastupjerjow serbskich institucijow a wjacorych politikarjow, mjez kotrymiž běštaj statny sekretar w sakskim ministers twje za hospodarstwo Stefan Brangs a Wojerowski wyši měšćanosta Stefan Skora (CDU, stejo 4. a 6. wotlěwa), je Tobias Čižik (w čapawce) zakładny kamjeń za nowy dom při Krabatowym młynje tež z aktualnym wudaćom Serbskich Nowin pjelnił.

Zakładny kamjeń za Dom Jurja Brězana w Čornym Chołmcu połoženy

Čorny Chołmc (SN/JaW). Areal při Čornochołmčanskim Krabatowym młynje so dale powjetša. Wčera su tam w přitomnosći wjacorych politikarjow a zastupjerjow serbskich institucijow zakładny kamjeń za nowy dom połožili. Wón ma přichodnje jako dźěłarnja a wopytowarski centrum słužić. Swjedźenski akt wobrubichu dźěći tamnišeje pěstowarnje ze serbskimi pěsnjemi a reju.

Předsyda towarstwa Krabatowy młyn Tobias Čižik, kiž je hosći runja wyšemu mě­- šćanosće Skorje serbsce postrowił, rozpra­wješ­e w přitomnosći přichodneje dźowki serbskeho spisowaćela Jurja Brězana, kotrehož mjeno ma dom dóstać, dr. Beaty Brězanoweje a bywšeho wobsedźerja domu Gerharda Rječki wo planach z twarjenjom. Tak maja so w nim tež li­terarne zarjadowanja wotměwać, hdźež chcedźa zajimcam twórby Jurja Brězana zbližić.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • 21. jolka-swjedźeń w Nuknicy je nimo. Štož zwostanje su dopomnjenki na rjany žortny a zabawny wječor w Nukničanskej Brězanec bróžni. Někotre impresije serbskeho wječora w Nuknicy, kotrež je naša fotografowka-wolontarka Hanka Šěnec zhotowiła, wam tule
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019

nowostki LND