Chcedźa hwězdarnju zachować

wutora, 05. meje 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Budyšin (CK/SN). Za wudźeržowanje hwězdarnje přizwola město Budyšin lětnu přiražku 14 000 eurow za personalne kóšty a dalše 70 000 eurow, zo bychu so připrawy, twarjenja a ležownosć hladali. Na to běštej so financny wuběrk města a spěchowanske towarstwo hwězdarnje loni w nowembru dojednałoj. Nimo toho chcychu spěchowanske zrěčenje wotzamknyć, zo byštej wobě stronje wot klětuše­ho planowansku wěstotu měłoj. Do toho měješe towarstwo koncept zdźěłać­, kak ma so hwězdarnja wo­bh­o­spo­darjeć. Zo bychu kontakt mjez spěchowanskim towarstwom a nawodami šulow nawjazali, přewjedźechu swoje klaw­surne­ posedźenje we hwězdarni. Wo wšěm tym informowaše nětko financny měšćanosta Michael Böhmer měšćanskich radźićelow na jich zašłym posedźenju. Mjeztym koncepcija předleži, kubłanski a socialny zarjad ju fachowje posudźuje.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND