Koncept za čas po brunicy trěbny

srjeda, 06. meje 2015
artikl hódnoćić
(0 )

K wólbam Hamorskeho wjesnjanosty 7. junija kandiduje Frank Knobloch z Delnjeho Wujězda jako njewotwisny kan­didat. „Ludźo w našich 18 wsach měli so ja­ko jednota zrozumić. Woni dyrbjeli syl­nišo we wutrobach a we hłowach hro­madu zrosć“, je kredo 48lětneho. Njecyłe lěto je wón čłon gmejnskeje rady a wjesny předstejićer za Tranje, Manjow, Rudej a Delni Wujězd. Powołansce skutkuje hižo 24 lět jako zawěsćenski makler.

Předewšěm na wutrobje leži Frankej Knoblochej hospo­darske spěchowanje. Jako wjesnja­nosta chcył Knobloch pomocne městno za hospodarstwo a turizm wutworić. Wone měło zaměstnjene předewzaća sylnić a nowe přiwabić. „Gmejna trjeba dołhodobny strategijowy koncept za čas po brunicy. Na to dyrbimy so přihotować.“ Dalše wažne temy jemu su, wutwarić Hamor jako šulske městno, spěchować dźewjeć wohnjowych woborow gmejny a hajić zhromadnosć z ra­tarjemi, hajnikami a hatarjemi, kotřiž hladaja lětstotki staru kulturnu krajinu.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND