Šulski centrum Slepo nastanje poručenje

štwórtk, 07. meje 2015
artikl hódnoćić
(0 )
Na zhromadnym posedźenju gmejnskeju radow Trjebin a Slepo zwuraznichu wobdźělnicy wčera najwšelakoriše starosće, kritiki a přeća. Wjace hač 150 woby dlerjow so tam wobdźěli. Po zhromadźiznje je so Zhorjelski krajny rada Bernd Lange (naprawo) hišće  z někotrymi z nich rozmołwjał.  Foto: Andreas Kirschke, Tomaš Šołta Na zhromadnym posedźenju gmejnskeju radow Trjebin a Slepo zwuraznichu wobdźělnicy wčera najwšelakoriše starosće, kritiki a přeća. Wjace hač 150 woby dlerjow so tam wobdźěli. Po zhromadźiznje je so Zhorjelski krajny rada Bernd Lange (naprawo) hišće z někotrymi z nich rozmołwjał. Foto: Andreas Kirschke, Tomaš Šołta

Wjace hač 150 wobydlerjow na posedźenju gmejnskeju radow było

Trjebin (AK/SN). Sakska sadźa dale na brunicu. Wot Vattenfalla planowana a loni wot sakskeho nutřkowneho ministerstwa dowolena jama Wochozy II ma so zwoprawdźić. Zdobom dyrbja namjety zwjazkoweho ministra za hospodarstwo Sigmara Gabriela (SPD) z blida. „Hač do junija chcemy rozrisanje nańć. Na tym dźěłaja industrijowe dźěłarnistwo hórnistwo-chemija-energija (IG BCE), energijowe předewzaće Mibrag, Vattenfall a RWE kaž tež kraje Sakska, Braniborska a Saksko-Anhaltska“, podšmórny statny se­kretar sakskeho ministerstwa za ho­spodarstwo dr. Hartmut Mangold wčera na zhromadnym zjawnym posedźenju gmejnskeju radow Trjebin a Slepo. Wjace hač 150 wobydlerjow bě do domu towarstwow přišło.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

słowo lěta 2020

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND