Šulski centrum Slepo nastanje poručenje

štwórtk, 07. meje 2015
artikl hódnoćić
(0 )
Na zhromadnym posedźenju gmejnskeju radow Trjebin a Slepo zwuraznichu wobdźělnicy wčera najwšelakoriše starosće, kritiki a přeća. Wjace hač 150 woby dlerjow so tam wobdźěli. Po zhromadźiznje je so Zhorjelski krajny rada Bernd Lange (naprawo) hišće  z někotrymi z nich rozmołwjał.  Foto: Andreas Kirschke, Tomaš Šołta Na zhromadnym posedźenju gmejnskeju radow Trjebin a Slepo zwuraznichu wobdźělnicy wčera najwšelakoriše starosće, kritiki a přeća. Wjace hač 150 woby dlerjow so tam wobdźěli. Po zhromadźiznje je so Zhorjelski krajny rada Bernd Lange (naprawo) hišće z někotrymi z nich rozmołwjał. Foto: Andreas Kirschke, Tomaš Šołta

Wjace hač 150 wobydlerjow na posedźenju gmejnskeju radow było

Trjebin (AK/SN). Sakska sadźa dale na brunicu. Wot Vattenfalla planowana a loni wot sakskeho nutřkowneho ministerstwa dowolena jama Wochozy II ma so zwoprawdźić. Zdobom dyrbja namjety zwjazkoweho ministra za hospodarstwo Sigmara Gabriela (SPD) z blida. „Hač do junija chcemy rozrisanje nańć. Na tym dźěłaja industrijowe dźěłarnistwo hórnistwo-chemija-energija (IG BCE), energijowe předewzaće Mibrag, Vattenfall a RWE kaž tež kraje Sakska, Braniborska a Saksko-Anhaltska“, podšmórny statny se­kretar sakskeho ministerstwa za ho­spodarstwo dr. Hartmut Mangold wčera na zhromadnym zjawnym posedźenju gmejnskeju radow Trjebin a Slepo. Wjace hač 150 wobydlerjow bě do domu towarstwow přišło.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu njedźelu wotmě so w Blunju 11. serbski ewangelski domizniski dźeń. Tule nańdźe někotre fotowe impresije ze swjedźenja, kotrež je Janek Wowčer zapopadnył.
Am 17. Juni fand in Bluno der 11. sorbische evangelische Heimattag statt. Hier finden si

nowostki LND