Miłočenjo dóstanu spěchowanje

pjatk, 08. meje 2015
artikl hódnoćić
(0 )
Kak móhli swoju nawjes dale porjeńšić, to su wčera Miłočenjo hromadźe ze so cialnymi dźěłaćerjemi při wjesnym haće rozjimali.  Foto: Beno Šołta Kak móhli swoju nawjes dale porjeńšić, to su wčera Miłočenjo hromadźe ze so cialnymi dźěłaćerjemi při wjesnym haće rozjimali. Foto: Beno Šołta

Zo móžeš něštožkuli za swoju wjes wu­skutko­wać, hdyž so prócuješ a za móžnosćemi pytaš, dopokazuja znowa w Miłoćicach, hdźež su minjene lěta hižo­ sportnišćo ponowili a wjesny hat porjeńšili.

Miłoćicy (bš/SN). Wo dalšim porjeńšenju wsy rěčachu wčera wječor třo socialni dźěłaćerjo z Drježdźan z wjesnjanami z Miłoćic. Wobydlerjo a čłonojo wjesneho towarstwa Miłočanska žaba běchu so lětsa we wobłuku projektneho programa „Horje z konopeja“ wo spěchowanske srědki požadali. Je to akcija Němskeje załožby za dźěći a młodźinu, mjez druhim w kooperaciji ze sakskim ministerstwom za socialne.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

słowo lěta 2020

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND