Wuslědki (20.11.18)

wutora, 20. nowembera 2018 spisane wot:

Kopańca, wokrjesna liga, stafla II

Wojerecy II – SV Haselbachtal 3:1 (1:1)

Wulka Dubrawa – Malešecy 0:2 (0:5)

HZ Łaz/Běły Chołmc – ST Ćisk II 1:2 (0:0)

FSV Łuty – ST Marijina hwězda 0:4 (0:4)

Wulke Ždźary – Nadr. Hrabowka 2:2 (0:2)

ST Lubuš – SJ Njebjelčicy 1:3 (0:2)

Rakecy II/Šćeńca – SJ Chrósćicy II 1:1 (1:0)

1. ST Marijina hwězda 11 35 : 4 30

2. ST Ćisk II 11 27 : 7 30

3. HZ Łaz/Běły Chołmc 11 31 : 12 23

4. Traktor Malešecy 11 25 : 12 21

5. HZ Wulke Ždźary 12 17 : 14 20

6. ST Lubuš 11 17 : 11 18

7. Wojerowski FC II 11 17 : 13 18

8. FSV Łuty 11 20 : 18 14

9. SJ Chrósćicy II 11 17 : 21 13

10. Nadrózna Hrabowka 11 17 : 23 12

11. 1896 Wulka Dubrawa 12 18 : 29 11

12. SV Haselbachtal 11 13 : 22 10

13. SJ Njebjelčicy 11 10 : 19 10

14. ST Mały Wosyk 11 13 : 45 6

15. HZ Rakecy II / Šćeńca 12 8 : 35 2

wokrjesna klasa, stafla III

1. SZ Wóslink/Skaskow 9 31 : 11 25

2. LSV Bluń 9 32 : 17 19

3. Němske Pazlicy II 9 29 : 20 18

4. LSV Hory II 9 31 : 18 17

5. Módro-běli Njeswačidło 8 18 : 17 14

6. Módro-běli Kulow II 9 16 : 21 10

7. Zeleno-běli Sepicy 8 20 : 18 9

8. HZ Łaz/Běły Chołmc II 9 16 : 34 9

9. ST Lubuš II 9 12 : 27 5

FSV Zwickau, zastupjer třećeje zwjazkoweje koparskeje ligi, je sobotu pola načolnika krajneje ligi Jednoty Kamjenc 4:1 dobył a do połfinala wo sakski pokal zaćahnył. Mustwo trenarja Franka Ričla pokaza přećiwo profijam ze Šwikawy před 700 přihladowarjemi porjadny wukon. Wrota za Jednotu bě Franz Häfner třělił. Na wobrazu widźimy mjez druhim Patrika Woka ze Šunowa (naprawo), kiž tež w Serbskej koparskej wubrance za bulom honi. Foto: Sylvia Krüger

Awtor dźensa Ludwig Zahrodnik

W zašłych lětach su přeco zaso nowe sportowe družiny nastali. Někotre wostanu lokalnje abo regionalnje wobmjezowane. Dalše so po cyłym swěće přesadźa, a někotrym so samo poradźi, zo je do programa olympiskich hrow přiwozmu. Přiwšěm wostanje kopańca čisło jedyn mjez sportowymi dru­žinami.

Mnozy młodźi pacholjo sonja wo tym, so stać z profijowym koparjom. Za wjetšinu wostanje to són. Ći pak, kotrymž so poradźi profijowu karjeru startować, husto na spočatku na to njemysla, zo je to ćělnje wulke wužadanje. Tuž so přeco zaso­ stawa, zo někotři wuběrni hrajerjo z wjerška sławy do bjezdna a zadwělowanja padnu.

Chcu tu jenož na někotre tragiske pady ze zašłosće dopominać: Werner Kohlmeyer, 1924 w Kaiserslauternje rodźeny, je jako lěwy škitar za mustwo 1. FC Kaisers­lautern hač do 1957 262 razow hrał. 22 króć bě w němskim narodnym mustwje zasadźeny. 1954 sta so swětowy mišter. Bórze po swojej karjerje padny do bjezdna a poda so alkoholej. Bjezdomny, wochudnjeny, wopušćeny je 1974 jako połstalětny wudychał.

W poslednjej mjeńšinje dobyli

póndźela, 19. nowembera 2018 spisane wot:

Sokoł Ralbicy/Hórki – Póst Germania Budyšin 3:1 (0:0)

Zestawa domjacych: Schöne – Matka, J. Bjeńš, Šewc, Budar, Šołta, Rawš, Korjeńk, G. Kurjat, M. Kurjat (70. Bejmak), Domaška

Hry přećiwo Budyšanam su stajnje jara horce, wšako hajitej wobě mustwje poměrnje robustnu kopańcu dwubojow. W prěnich mjeńšinach pak wone přewulku rólu njehrajachu. Wobaj teamaj spytaštej přez dołhe třělwy swojich ofensiwnych sobuhrajerjow docpěć, škitarjo stajnje lěpje stejachu. W 20. min. hosćo prěni raz prawje kombinowachu a hižo prasny bul prěni raz na žerdź – wulke zbožo za Sokołow. Jenož pjeć mjeńšin pozdźišo třepotaše tež aluminij na tamnym boku. Tomaša Rawšowa třělwa ze 16 metrow pak puć do wrotow njenamaka. Po dalšich pjeć mjeńšinach bu wrotar Sokoła Willi Schöne pruwowany, jako pospyt Budyšana z distancy hišće runje tak znješkódni. Krótko do połčasa wuhra Domaška­ w šěsnatce štyrjoch přećiwniskich koparjow, dalšeho pak njepřewiny.

Wuslědki (19.11.18)

póndźela, 19. nowembera 2018 spisane wot:

Kopańca, wokrjesna wyša liga

Wojerecy – SG Großnaundorf 3:1 (0:1)

TSV Połčnica – Motor Kumwałd 1:3 (0:0)

Bukecy – Hnašecy-Dobruša 1:0 (1:0)

LSV Hory – Módro-běli Kulow wupad

Sokoł Ralbicy/Hórki – Budyšin 3:1 (0:0)

Radwor – Kinspork/Łužnica 1:1 (1:0)

Němske Pazlicy – Porchow 1:1 (0:0)

Ramnow – Rakečanske ST 1:0 (1:0)

1. Rakečanske ST 12 37 : 4 33

2. Módro-běli Kulow 11 24 : 11 24

3. Sokoł Ralbicy/Hórki 11 24 : 16 23

4. LSV Hory 12 26 : 19 21

5. Drohotka Ramnow 12 25 : 19 21

6. Póst Germania Budyšin 12 31 : 24 20

7. Natwar Němske Pazlicy 12 18 : 13 19

8. Motor Kumwałd 12 23 : 27 19

9. Wojerowski FC 12 29 : 20 18

10. ST Kinspork/Łužnica 12 19 : 20 16

11. TSV Połčnica 13 22 : 31 16

12. SG Großnaundorf 12 24 : 28 12

13. ST Hnašecy-Dobruša 11 20 : 24 11

14. Zeleno-běli Bukecy 12 16 : 41 10

15. ST Porchow 12 13 : 34 5

16. ST Radwor 12 12 : 32 2

sakski krajny pokal

Jednota Kamjenc – FSV Zwickau 1:4 (1:2)

Kamjeničanski FC – Biskopicy II 2:1 (1:1)

Laubegast – Budissa Budyšin 2:4 (1:1)

Fortuna Trjebin – Chemija Lipsk 3:6 (2:2)

po podlěšenju

Sport (16.11.18)

pjatk, 16. nowembera 2018 spisane wot:

FSV Zwickau w Kamjencu

Jednota Kamjenc, načolnik krajneje koparskeje ligi, hraje jutře w 13 hodź. doma w Kamjencu přećiwo FSV Zwickau, kotryž kopa hewak w třećej lize Němskeje. Je to duel w štwórćfinalu wo krajny pokal. Zachod Nordstraße steji jenož hosćom ze Šwikawy k dispoziciji. Wšitkich domjacych přihladowarjow prosy Jednota wo wužiwanje zachoda na Dittrichowej. Tež tam namakaće w njeposrědnjej bliskosći zarjadniskeho areala dosć parkowanskich móžnosćow. Wšitke kasy wotewrja w 11.30 hodź. Połny zastup płaći dźewjeć eurow, potuńšeny sydom eurow a dźěći do 14 lět smědźa sej hru zadarmo wobhladać. Zastupne lisćiki za cyłe lěto, sudniske abo druhe wupokazy za tutu partiju płaćiwe njejsu. Dalšej pokalnej hrě na krajnej runinje:

17.11.  15:30  Kamjeničanski FC

  – Biskopičanske KT 08

18.11.  13:00  Drježdźany Laubegast

  – Budissa Budyšin

Kónctydźenska kopańca

17.11. 13:30  FSV Łuty

  – ST Marijina hwězda

17.11.  13:30  ST Lubuš – SJ Njebjelčicy

17.11.  13:30  HZ Rakecy II / Sćeńca

  – SJ Chrósćicy II

18.11.  11:00  LSV Hory

  – Módro-běli Kulow

18.11.  13:30  ST Radwor

  – ST Kinspork/Łužnica

18.11.  13:30  Drohotka Ramnow

  – Rakečanske ST

18.11.  13:30  Sokoł Ralbicy/Hórki

  – Póst Germ. Budyšin

Kołwrótna hra bjez dobyćerja

štwórtk, 15. nowembera 2018 spisane wot:

Koparska tabulka krajneje klasy

1. FC Neugersdorf II 10 21 : 12 22

2. LSV Nowe Město 10 28 : 10 20

3. SZ Drježdźany-Strěžin 10 19 : 10 19

4. Laubegast 10 23 :12  18

5. SG Weixdorf 10 20 : 18 16

6. VfB Běła Woda 1909 10 32 : 20 15

7. SC Borea Drježdźany 10 15 : 14 14

8. ST Ćisk 10 18 : 20 12

9. SC Großröhrsdorf 10 16 : 13 11

10. FSV Oderwitz II 10 12 : 14 11

11. SJ Chrósćicy 10 21 : 29 10

12. Rotacija Drježdźany 10 15 : 26 9

13. ST Horni kraj-Sprjewja 10 13 : 38 7

14. ST Trjebin 10 9 : 26 5


VfB Běła Woda

– SJ Chrósćicy 4:4 (3:1)

Zestawa hosći: Králíček – Püschel, B. Cyž, Sentivan, L. Zahrodnik (65. F. Cyž), M. Zahrodnik, G. Zahrodnik, Henčl, Młynk (89. Lešawa), Špitank (46. Kral), Beneš

termin turněra: 2. měrc 2019

městnosć: Sportowa hala na Budyskim Třělnišću

čas: 8 do 16 hodź.

zarjadowar: Serbski Sokoł z.t.

wuhotowarjo: Sokoł Budyšin z.t., Škit Budyšin, Mustwo 1296

kontaktna e-mailowa adresa: serbski­

zaměr turněra: Pod sokołskim hesłom „Sportej a narodej – zdar!“ chcemy sport a lóštnu zabawu hajić. Zdobom chcemy styki mjez serbskimi wolejbulistkami a wolejbulistami a dalšimi sportowčemi a sportowcami skrućić a Serbski Sokoł dale popularizować.

přeprošene mustwa: Na turněr witane su mustwa dotalnych turněrow a nowačcy. Wolejbulowe cyłki z wukraja znowa njepřeprosymy. Kóždy wolejbulist/kóžda wolejbulistka, kotryž/kotraž so do jednoho mustwa zarjaduje, njech so w swójbje sportowcow derje čuje.

Z wulkotnej moralku k dypkej

srjeda, 14. nowembera 2018 spisane wot:

FC Energija Choćebuz

– Sportowi přećeljo Lotte 2:2 (0:1)

Zestawa domjacych: Spahić – Weidlich, Schneider (74. Beazit), Matuwila, Holthaus, Kruse, de Freitas, Viteritti, Schlüter (55. Mamba), Rangelow (74. Geisler), Scheidhauer

Z docyła prěnim mocy měrjenjom ze Sportowymi přećelemi z Lotte njemóžeše a nochcyše trenar Claus Dieter Wollitz spokojom być. A to, dokelž njesteješe škit FC bjez zranjeneho Marca Steina wěsće. Při premjerje přećiwo Lotte w prěnim połčasu žane šansy za hosćićela nastali njeběchu. Na tamnej stronje pak reagowaše Fabian Holthaus w nuzy přećiwo Sina­nej Karweina w šěsnatce njelepje, tak zo Maximilian Oesterhelweg jědnatku do přestawki k 1:0 (44.) přetwori.

Tež pola načolnika žane dypki

wutora, 13. nowembera 2018 spisane wot:

Volleys Koblicy – Viktoria Worklecy 3:1 (25:17, 18:25, 25:17, 25:20)

Aktualna tabulka wobwodneje ligi

1. Volleys Koblicy 7 21 : 4 21

2. CVJM Zhorjelc  7 18 : 9 17

3. Viktoria Worklecy 6 14 : 8 11

4. MSV Budyšin 04 II 6 11 : 13 8

5. Módro-běli Wojerecy II 5 8 : 9 6

6. TSV Niederoderwitz 5 6 : 12 5

7. OSSV Kamjenc 6 7 : 15 4

8. ST Wulka Dubrawa 5 5 : 12 3

9. TSV Kundraćicy 5 5 : 13 3


Jenož tydźeń po ćežkej wonkownej hrě w Zhorjelcu mějachu wolejbulisća ST Viktoria Worklecy dalši ćežki nadawk před nosom. Na tamnej stronje saka steješe zestupnik ze sakskeje klasy a aktualny načolnik wobwodneje ligi. Hač na libera Daniela Wałdu stejachu Worklečanam wšitcy hrajerjo k dispoziciji, tak zo móžachu hosćo z wosmjomi nastupić.

nawěšk

  • 21. jolka-swjedźeń w Nuknicy je nimo. Štož zwostanje su dopomnjenki na rjany žortny a zabawny wječor w Nukničanskej Brězanec bróžni. Někotre impresije serbskeho wječora w Nuknicy, kotrež je naša fotografowka-wolontarka Hanka Šěnec zhotowiła, wam tule
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019

nowostki LND