Biatlonowy Mekka Oberhof ma prěni swětowy cup 2021 za sobu a steji před přichodnym, kotryž započnje so zajutřišim, srjedu, z dalšim sprintom­ muži. Prěnje sprintowe wubědźowanje minjeny pjatk staj Tiril Eckhoff a Johannes Thingnes Bø (wobaj Norweg­ska) doby­łoj. Mjeztym zo móžeše so Eckhoff tež w přesćěhanju žonow přesadźić, doby pola muži Norwega Sturla Holm Lægreid. We wčerawšej měšanej stafli bě wubranka Ruskeje jako prěnja do cila dojěła, a měšanu staflu jednotliwcow doby Franco­ska dwójka ­Julia Simon/Emilien Jacquelin. Foto: Martin Volkmar

Tež dorost ma přestawku

póndźela, 11. januara 2021 spisane wot:

Kaž wšitke towarstwa njemóže tež serb­ska­ koparska wubranka młodźiny D tučas­nje trenować a hrać. Po přećelskej hrě loni w septembru chcychu w decembru halowy trening w Ralbicach přewjesć a so na turněrje w Drježdźanach wobdźělić. Wobaj terminaj pak njehodźeštej so koronapandemije dla zwoprawdźić. Tak je so lěto 2020 z wida dźěćaceje wubranki bohužel dočasnje zakónčiło. To wosebje koparki a koparjow přesłapja. Wšako so stajnje wjesela, za serbske barby za bulom honić.

Awtor dźensa Toni Ryćer

W swojej prěnjej kolumnje lěta 2020 rozprawjach hižo spočatk februara wo prěnich změnach mjezynarodneho motorsportoweho kalendra. Rozšěrjaceje koronapandemije w Chinje dla pak su tamniši běh formule E wotpra­jili, kotryž bě w měrcu planowany. Tehdy njemóžach sej předstajić, kajke hoberske sćěhi pandemija w dalšim wuwiću změje. Tak informowach wo dalšich motorsportowych ter­minach, wosebje wo tych, kotrež chcychu w našej bliskosći přewjesć. Nimale wšitke terminy dyrbjachu wotprajić abo přepo­łožić. Wosebje mjeńše zarjadnišća běchu ćežko po­trjechene, dokelž pobrachowachu jim tak zdobom za dalše dźěło a wobstaće towarstwow nimoměry wažne dochody. Tak so na přikład we Wuhančicach-Koblicy, hdźež přewjeduja w nor­mal­nych lětach němske a europske mišterstwa w awto­crossu, žane koła njewjerćachu. Tež na motocrossowej čarje w Jaworje bě jara měrne. A samo MotoGP na Sakskim kole dyrbjachu w juniju wotprajić. Sym sej wěsty, zo so tale wurjadna sezona na aktualne lěto a dalše lěta wuskutkuje.

Sport (08.01.21)

pjatk, 08. januara 2021 spisane wot:

Za prěnje běhi so přizjewić

Zhromadnje sportować drje hišće njesměmy, přiwšěm pak su hižo prěnje běhanske wubědźowanja za lěto 2021 planowane. Pod www.baer-service.de su přizjewjenja za sćěhowace běhi móžne:

13.03. pokalny běh při niwowym jězoru w Lipsku

14.03. mjezynarodny itelligence-běh w Lipsku

20.03. Lipšćanski AOK-PLUS-nalětni běh

27.03. Megapochod wobornikow w Nar­ću

Wirtuelny eFootball zahajeny

Při hrajnymaj konsolomaj PS4 a XBOX su so srjedu prěnje wirtuelne koparske mišterstwa eFootball-Trophy Sakskeho koparskeho zwjazka (www.sfv-online.de) zahajili. Skupinska faza na PS4 wot­běži w štyrjoch kołach. Wulke finale je za 31. januar planowane.

1. koło  06.01.–10.01.

2. koło  11.01.–15.01.

3. koło  16.01.–22.01.

4. koło  25.01.–29.01.

finale 31.01.

Skupinska faza na konsoli XBOX zakónči so hižo 22. januara. Kónčne koło XBOX-entuziastow budźe tohorunja posledni dźeń tohole měsaca.

Lodohokejowe hry

08.01. 19:30 Łužiske liški –

  Sokoły Heilbronn

10.01. 18:30 EHC Freiburg –

  Łužiske liški

12.01. 20:00 Sokoły Heilbronn – 

  Łužiske liški

15.01. 20:00 LP Crimmitschau –

  Łužiske liški

17.01. 17:00 Łužiske liški – 

  ESV Kaufbeuren

22.01. 19:30 Łužiske liški –

  EC Bad Nauheim

24.01. 18:30 Lawy Frankfurt –

  Łužiske liški

26.01. 19:30 Łužiske liški –

Sport - tabulki (07.01.21)

štwórtk, 07. januara 2021 spisane wot:

Kopańca w Braniborskej

wokrjesna wyša liga Delnja Łužica

1. ST Łužica Baršć 9 25 : 6 23

2. Motor Zaspy 9 29 : 6 21

3. ST Bórkowy 9 24 : 12 18

4. KST Viktoria Choćebuz 8 23 : 16 16

5. ST Žylow 9 18 : 10 14

6. HZ Brjazyna/Dešno 9 19 : 14 14

7. ST Kórjeń 8 15 : 15 12

8. Dub Rogeńc 8 13 : 19 11

9. HZ Gogolowk/Gołkojce II 9 14 : 22 11

10. Módro-běli Skjarbošc 9 17 : 19 9

11. ST Chusej 9 19 : 22 9

12. HZ TST Choćebuz/Kibuš 8 17 : 23 9

13. ST Dešank/Hažow 8 15 : 22 9

14. Worjoł Klinka 9 8 : 27 7

15. ST 1912 Góry 8 13 : 27 6

16. Jednota Drjowk 9 12 : 21 5

wokrjesna wyša liga Južna Braniborska

1. 1. ST Lok Kalawa 8 20 : 14 17

2. TSG Lubnjow 7 26 : 7 16

3. Germania Tśikojce 7 19 : 12 16

4. ST 1885 Gólišyn 8 24 : 13 15

5. ST Rań 9 17 : 12 15

6. Germania Rólany 8 13 : 9 14

7. SV Linde Schönewalde 9 18 : 21 11

8. Zeleno-běli Lubnjow II 7 19 : 13 10

9. ST Askania Šejkow 8 22 : 23 10

10. FC Sängerstadt 7 13 : 15 10

11. Chemija Carny Gózd 8 16 : 20 10

12. Zeleno-běli Annahütte 9 15 : 21 10

13. Módro-žołći Sonnewalde 8 12 : 19 9

14. SpVgg Grabin 8 13 : 15 8

15. KST Lutol/Groźišćo 8 6 : 12 8

16. Natwar Oppelhain 9 10 : 21 8

17. Módro-běli Lindenau 8 10 : 26 6

wokrjesna liga Delnja Łužica

1. ST Lutol/Oßnig 9 25 : 11 21

2. VfB Choćebuz ’97 II 8 15 : 3 16

3. RW Žylowk 8 22 : 11 16

4. KST Grodk 7 13 : 10 13

5. Traktor Libanojce 7 16 : 14 13

6. Wjerbno/Myšyn-Bobow 8 7 : 5 13

7. Módro-běli Tšupc 9 15 : 14 13

8. 1. FC Gubin II 7 16 : 10 10

9. Šmrěk Kósobuz II 8 14 : 14 10

10. TST Hertha Lěšće 7 11 : 9 9

11. HZ Hochoza/Prjawoz 9 20 : 26 9

12. Borussia Wjelcej 8 9 : 14 8

13. Přezjednota Picnjo II 8 7 : 18 5

14. ST Łužica Baršć II 8 10 : 23 5

15. HZ Wjeliki Kólsk/Garjej 9 6 : 24 4

wokrjesna liga Južna Braniborska-sewjer

1. ST Wacker Běły Gózd 9 30 : 7 22

2. TST 1878 Sliwin II 8 20 : 10 20

3. TSG Lubnjow II 9 24 : 15 19

Dypkownje wšitko běłe w Oberhofje

štwórtk, 07. januara 2021 spisane wot:
K hodownym swjatym dnjam je so zyma ze sněhom do Oberhofa wróćiła, tak zo ­mjeztym běły płašć cyły sportowy areal pokrywa. Tež temperatury su a běchu pod nulu, tak zo­ móžachu sněhowe mašiny dalši kumštny sněh za tamniši swětowy cup w biatlonje produkować, kotryž přewjedu wot jutřišeho hač do njedźele, 17. januara. Jutře započnu so wu­risanja připoł­dnju napoł dwanaćich ze sprintom žonow. Přizamknje so sprint muži. Přestawku změja zamołwići a atleća jenož póndźelu a wutoru. Přichodnu srjedu mjenujcy z wurisanjemi dale póńdźe. Foto: Ralf Ilgen

Łužiske liški Běła Woda – ­Lawy Bad Tölz 3:2 po třělenju ­penaltyjow (0:0, 1:1, 1:1, 1:0)

Po kanterowym dobyću 6:0 w poslednjej hrě 2020 chcychu chowancy lodohoke­joweho trenarja Coreyja Neilsona w prěnim duelu noweho lěta doma w Běłowodźanskej liščej jamje znowa dobyć. Lawy z Bad Tölza běchu do Hornjeje Łužicy z jeno 13 pólnymi hrajerjemi přijěli, na­jebać to pak dźeržachu přez cyłu partiju wulku spěšnosć, tak zo mějachu Liški swoje ćeže.

Traješe trochu, prjed hač so duel tak prawje započa. Wobě mustwje daštej puk w swojich rjadach běžeć, bjez toho zo bychu před wrotami strašni byli. Domjacy móhli w prěnjej třećinje hnydom trójce w powerplayju nawjedowanje docpěć, Bayerscy lodohokejisća hrajachu jónu z mužom wjac. Wobaj wrotarjej pak staj wšitke móžnosće znješkódniłoj.

Wuslědki (06.01.21)

srjeda, 06. januara 2021 spisane wot:

Lodohokejowa liga DEL2

Lod. lawy Drježdźany – EHC Freiburg 1:5

EV Landshut – Lawy Bad Tölz3:2

EC Kassel Huskies – ESV Kaufbeuren 5:0

Ravensburg Towerstars – Łužiske liški 3:5

Bietigheim Steelers – Crimmitschau 4:2

Aktualna tabulka

1. EC Kassel Huskies 18 42  72:32 

2. EHC Freiburg 18 33  68:56 

3. Bietigheim Steelers 17 31  62:55 

4. Lawy Bad Tölz 14 29  67:43 

5. Ravensburg Towerstars 18 29  62:55 

6. EC Bad Nauheim 18 29  56:65 

7. EV Landshut 18 27  63:65 

8. Łužiske liški 16 25  45:50 

9. Lod. piraća Crimmit. 19 24  59:67 

10. Lawy Frankfurt 15 23  42:49 

11. ESV Kaufbeuren 16 20  62:63 

12. Bayreuth Tigers 17 16  49:62 

13. Lodowe lawy Drježdź. 17 12  36:63 

14. Sokoły Heilbronn 11 8  32:50 

Přichodne hry w DEL2

08.01. 19:30 Landshut – Kassel

08.01. 19:30 Bad Tölz – Freiburg

08.01. 19:30 Běła Woda – Heilbronn

08.01. 19:30 Kaufbeuren – Bad Nauheim

08.01. 19:30 Drježdźany – Bietigheim

08.01. 20:00 Crimmitschau – Frankfurt

08.01. 20:00 Bayreuth – Ravensburg

Tabulki (05.01.21)

wutora, 05. januara 2021 spisane wot:

Kopańca w Braniborskej

krajna klasa-sewjer

1. Angermünder FC 8 27 : 7 22

2. Jednota Zepernick 9 37 : 10 21

3. VfB Gramzow 9 27 : 7 21

4. Schorfheide Joachimsth. 8 33 : 9 19

5. Oranienburger FC II 9 25 : 17 19

6. Přezjednota Bötzow 9 21 : 18 16

7. Schönower ST 8 21 : 15 15

8. Módro-běli Gartz 9 19 : 24 13

9. ST 90 Pinnow 9 19 : 31 13

10. KST Fortuna Britz 90 9 23 : 30 10

11. 1. ST Oberkrämer 11 8 13 : 16 9

12. FC Falkenthaler Füchse 8 12 : 18 9

13. SC Victoria Templin 8 10 : 20 8

14. Módro-běli Wriezen 8 13 : 26 7

15. KST Baršć Borgsdorf 8 14 : 21 5

16. Přezjednota Wandlitz 8 9 : 22 1

17. Jednota Grünow 9 11 : 43 0

krajna klasa-wuchod

1. KST 63 Łukowc II 10 32 : 11 28

2. SG Müncheberg 9 23 : 9 22

3. ST 1919 Woltersdorf 11 21 : 15 19

4. FC Neuenhagen 10 24 : 18 18

5. SJ Nižše Łomy 1912 9 18 : 15 17

6. Miłoraske ST 1898 9 17 : 12 16

7. SJ Łuka 03 9 17 : 13 15

8. Módro-běli Markendorf 10 15 : 19 13

9. SG 47 Bruchmühle 9 18 : 15 12

10. Zeleno-běli Bestensee 9 24 : 21 11

11. Königs Wusterhausen 10 12 : 12 11

12. MST Zossen 07 9 17 : 22 10

13. SV Preussen Beeskow 7 14 : 17 9

14. MTV Wünsdorf 1910 9 14 : 19 8

15. Čerwjeno-běli Łukow 9 19 : 24 7

16. Přezjednota Picnjo 9 9 : 19 7

17. KST Prusojo Zarow 8 14 : 27 7

18. FC Viktoria Jüterbog 10 11 : 31 4

krajna klasa-juh

1. SC Grodk 1896 9 25 : 3 23

2. ST Choćebuz-Strobice II 9 23 : 6 23

3. SJ Gogolow 8 23 : 12 19

4. VfB 1921 Kśišow U 23 8 29 : 11 17

5. ST Derbno 8 28 : 10 17

6. SV Fichte Kunersdorf 9 16 : 8 17

7. SG Friedersdorf 7 18 : 6 16

8. Přezjednota Wótrań 10 20 : 22 14

9. Brjazki/Zły Komorow II 11 17 : 23 14

10. FC Bad Liebenwerda 08 9 18 : 18 12

11. Alemannia Alt Derbno 9 25 : 24 11

12. VfB Choćebuz ’97 9 13 : 23 9

13. EST Lok Sokolnica 9 12 : 24 9

14. Grodkowske ST 1862 8 10 : 15 8

15. FC Łuchow 9 13 : 29 6

16. VfB Herzberg 68 10 12 : 30 6

17. ST Prusojo Wikow 9 8 : 25 3

18. VfB Lubuš 1912 II 9 7 : 28 3

krajna klasa-zapad

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

  • Pnačičanski procesion - Die Panschwitzer Prozession.
  • Kulowscy křižerjo - Die Witticheunauer Kreuzreiter.
  • Njebjelčanscy křižerjo – Die Nebelschützer Verkündigungsprozession.
  • Chróšćanski křižerski procesion - Die Crostwitzer Osterreiter.
  • Baćonscy křižerjo - Osterreiter in Storcha
  • Ralbičanscy křižerjo - Die Ralbitzer Osterprozession.
  • Baćonscy křižerjo - Osterreiter in Storcha

nowostki LND