Pólscy młodźi koparjo w Chrósćicach

wutora, 25. oktobera 2022 spisane wot:
Młodźi koparjo młodźinow D a E, to su dźěći mjez 7. a 10. žiwjenskim lětom, z pólskeho Namysłowa su srjedź oktobra w Chrósćicach přebywali. Zhromadnje z tamnišimi a Njebjelčanskimi dźěćimi samsneje starobneje klasy wuhrawachu sobotu na sportnišću při Jednoće mjezynarodny koparski turněr. Po napjatych a zajimawych hrach stej so w młodźinje D kaž tež w młodźinje E cyłkaj ze susodneje Pólskeje přesadźiłoj a sej rjanej pokalej wudobyłoj. Za serbskej cyłkaj běše turněr dobry test w tuchwilnej hrajnej dobje. Mjeztym su dźěćacu pólsko-serbsku koparsku wuměnu hižo třeći raz přewjedli. Styki słowjanskeju towarstwow NKS „Start“ Namysłow a SJ Chrósćicy wobsteja hižo z lěta 1984. Na tutym městnje wupraja wobdźělnicy iniciatoram a organizatoram wuměny, prezidentej SJC Jurjej Kokli a jednaćelej Tadejej Cyžej, kaž tež zamołwitemu na pólskej stronje, Mirekej Wojćakej wulki dźak za rjane sportowe dožiwjenja w Chrósćicach. Z wopytom Božeje mšě a njedźelskim wobjedom skónči so lětuša serbsko-pólska wuměna. Uwe Macka

Wuslědki (25.10.22)

wutora, 25. oktobera 2022 spisane wot:

Kopańca mužojo, krajna klasa

TSV Cossebaude –

Drohotka Ramnow1:1 (0:1)

Drježdźanski SC 1898 –

SV Wesenitztal0:1 (0:1)

Wojerowski FC –

SC Borea Drježdźany2:1 (1:1)

FV Přezjednota Niska –

Rakečanske ST6:1 (4:1)

VfB Běła Woda 1909 –

SG Weixdorf4:2 (1:0)

SJ Chrósćicy –

Radebergske ST0:0 (0:0)

FSV 1990 Nowosólc-Hródk –

BSV 68 Sebnitz6:1 (3:1)

1. SC Borea Drježdźany 9 31 : 14 20

2. TSV Rotacija Drježdźany 8 18 : 7 18

3. FV Přezjednota Niska 8 16 : 5 16

4. SJ Chrósćicy 8 14 : 3 16

5. SV Wesenitztal 7 21 : 11 15

6. Drježdźanski SC 1898 8 13 : 8 14

7. FSV 1990 Nowosólc-

Hródk 8 15 : 10 11

8. Rakečanske ST 9 19 : 23 10

9. Wojerowski FC 8 11 : 15 9

10. SG Weixdorf 8 14 : 21 8

11. VfB Běła Woda 1909 7 11 : 15 7

12. TSV Cossebaude 8 11 : 20 6

13. Drohotka Ramnow 9 16 : 23 5

14. BSV 68 Sebnitz 8 11 : 32 5

15. Radebergske ST 9 15 : 29 3

16. VfB Žitawa zg. 0 0 : 0 0

Wrota kaž zrałe nazymske płody padali

póndźela, 24. oktobera 2022 spisane wot:

Sokoł Ralbicy/Hórki – TSV Wachau 7:0 (1:0)

Zestawa domjacych: Chr. Gloxyn – Matka, An. Wałda, Schultz, Šewc (63. Korjeńk), Domaschka (68. Rawš), Al. Wałda, Hrjehor, Šołta, D. Gloxyn (68. Kunze), ­­­­T. Bejma (63. Nuk)

Nazymu je jasne, zo sadowe štomy jich płody padać dadźa, ale zo přihladowarjo w Stadionje přećelstwa hnydom sydom wrotow wobjuskać smědźa, je njewšě­dne. Hosćo z Wachauwa stejachu jenož městno za Sokołom z runja dźewjeć dypkami. Cyłk je znaty za swoju bojownosć a zasadźenje.

FC Energija Choćebuz – Viktoria Berlin 2:1 (1:1)

Zestawa Energije: Bethke – Hasse, Hildebrandt, Slamar, Borgmann – Kujović ­­­(69. Eisenhuth), Hofmann, Oesterhelweg (69. Abu-Alfa) – Badu (77. Juckel), Hottmann, Wähling 

 

wrota: 1:0 Jonas Hildebrandt (9.), 1:1 Phil Harres (41.), 2:1 Malcolm Badu (75.)

Widźał,słyšał, napisał (24.10.22)

póndźela, 24. oktobera 2022 spisane wot:

Awtor dźensa

Jan Hrjehor

Sport (21.10.22)

pjatk, 21. oktobera 2022 spisane wot:

Serbski derby na kermuši

Runje na Chróšćanskej kermuši dyrbja Njebjelčanscy koparjo k serbskemu derbyjej w Chrósćicach nastupić. Posledni wokrjesneje ligi njeje mjenujcy hišće žanu wot dotalnych wosom hrow dobyć móhł. To samsne płaći za cyłk Radebergskeho ST w krajnej klasy. Tež wón hraje njedźelu pola prěnjeho mustwa SJC, kotrež je hišće njeporažene. Před ćežkim nadawkom steja tež Radworscy koparjo, do Radworja přijědźe mjenujcy mustwo Natwara Němske Pazlicy, druhi wokrjesneje wyšeje ligi.

22.10. 13:00 FC Energija Choćebuz –

  FC Viktoria 1889 Berlin

22.10. 14:00 Jednota Kamjenc –

  FSV Motor Marienberg

22.10. 15:00 Módro-běli Kulow –

  Póst Germania Budyšin

23.10. 11:30 HZ Ralbicy II/Njebjel-

  čicy II – HZ Mały Wosyk/

  Pančicy II

23.10. 12:30 SJ Chrósćicy II –

  SJ Njebjelčicy

23.10. 14:00 Sokoł Ralbicy/Hórki –

  TSV Wachau

23.10. 14:00 ST Marijina hwězda –

  Zeleno-běli Sepicy

23.10. 15:00 ST Radwor –

  Natwar Němske Pazlicy

23.10. 15:00 SJ Chrósćicy –

  Radebergske ST

Pinčnej duelej za Liški

Słaby prěni połčas přičina za poražku

štwórtk, 20. oktobera 2022 spisane wot:

SJ Njebjelčicy – Módro-běli Minakał 2:3 (1:3)

Zestawa domjacych: Nico Hahn – Daniel Kral, Jakub Šołta, Clemens Reinelt, Paul Hrjehor, Józef Matješk (66. Dennis Wagner), Handrij Korjeńk, Gabriel Čornak, Florian Domš, Tobias Deleńk (46. Andre Reinecke), Luca Šmit

ST Marijina hwězda – LSV Hory 1990 5:1 (2:0)

Zestawa domjacych: Matik – Wróbl, K. Pakoßnick, T. Jurš, Hoge, Lugge (69. Čornak), Cyž, Zelnak, Schmidt (83. Weclich), Langer (46. Clausen), J. Pakoßnick (18. Wünsche)

Koparjo Marijineje hwězdy powitachu na kermušnej njedźeli prěnje mustwo z Horow. Wobaj cyłkaj stej minjenu sezonu z wo­krjesneje wyšeje ligi zestupiłoj a z rozdźělnymi rezultatami we wokrjesnej lize startowałoj. Mjeztym zo Hory do tuteje partije z 15 dypkami na třećim ­městnje stejachu, wobsadźichu Panči­čenjo z dźesać dypkami šeste městno.

Bronza při WM za SZŠ Worklecy

wutora, 18. oktobera 2022 spisane wot:

Cyłkownje 20 zakładnych šulow z Budyskeho wokrjesa je so minjeny štwórtk na koparskim turněrje w Budyšinje wobdźě­liło. Při najrjeńšim nazymskim wjedrje wojowachu šulske cyłki wo swětowe mišterstwo zakładnych šulow. Zhromadnje z wokrjesnym sportowym zwjazkom a Zapadołužiskim koparskim zwjazkom (WFV) běše tydźenik Wochenkurier hłowny wuhotowar a iniciator tutoho koparskeho wubědźowanja. Mustwa přijědźechu mjez druhim z Wojerec, Wóslinka, Rakec, Radeberga a Kamjenca. Tež šulske mustwa z Radworja, Kulowa a Worklec na Młynkec łuce za bulom honjachu. W předpolu turněra bě so kóždej šuli jedyn kraj přilosował. Tak nastupi Serbska zakładna šula „dr. Marja Grólmusec“ Radwor za Japansku, Krabatowa zakładna šula Kulow wojowaše za Portugalsku a Serbska zakładna šula „Michał Hórnik“ Worklecy nastupi w skupinje A za Uruguay. W štyrjoch staflach so dypkownje w 9.30 hodź. předkoło zahwizda. Po modusu „kóždy přećiwo kóždemu“ wojowachu šulerjo w zestawje pjeć hrajerjow a jedyn wrotar na štyrjoch hrajnišćach wo dypki.

SC 1911 Großröhrsdorf – ST 1922 Radwor 3:0 (2:0)

Zestawa Radworčanow: Grenzemann – Reineke, Bauer (75. Krječmar), F. Šěrak, Schöne (65. Mička), Hančik (85. Henka), Jatzwauk, Kral, Wjeńka, Šnajder (75. Hettasch), Pěčak

nawěšk

nowostki LND