Faworita z Kassela z wulkim bojom porazyli

póndźela, 30. nowembera 2020 spisane wot:

Łužiske liški Běła Woda

– Kassel Huskies 4:3 (1:1, 3:0, 0:2)

Z jednoho hrajnišća nastawatej dwě

póndźela, 30. nowembera 2020 spisane wot:

Bičwolejbulnišćo we Worklecach je mjez­ druhim w serbskej młodźinje ­chětro znate městno. Hakle zašłe lěto je młodźinske wusyłanje Radijo ­Sat­kula na swojej kóždolětnej ­bičwolejbulowej turje we Worklecach pozastało.

Hrajnišćo bu w lěće 2006 natwarjene. Lětsa srjedź oktobra započachu z wu­twarom wobstejaceho bičwolejbulnišća na dwupólne hrajnišćo. Wotzamknjenje projekta je za kónc meje přichodneho lěta planowane. Naprawu z pomocu dawkowych srědkow na zakładźe wobzamknjenja etata Sakskeho krajneho sejma sobu­ financuja.

Awtor dźensa Jurij Bjeńš

Youssoufa Moukoko, ­tute mjeno sće w minjenych tydźenjach zawěsće słyšeli abo čitali. W hrě přećiwo Hertha BSC Berlinej bu kopar Borussije Dortmund (BVB) jenož dźeń po swojich 16. narodninach do partije zaměnjeny. Z tym je wón w stawiznach zwjazkoweje koparskeje ligi najmłódši zasadźeny akter scyła. Diskusije běchu wulke, hač njeje ­za njeho hišće přezahe pola profijow sobu hrać. Tam wšak knježi wosebje wulki ćišć z medialneje kaž tež fanoweje strony. Moje­ měnjenje: Fyzisce kaž tež psychisce so młode talenty hižo wot zažneje staroby w koparskich internatach na čas jako profijowy kopar přihotuja a dóstanu při tym wulku podpěru wot najlěpšich nazwučowarjow a samo tež sportowych psychologow. Sym jara wćipny na karjeru młodostneho.

Sport (27.11.20)

pjatk, 27. nowembera 2020 spisane wot:

Trening w lockdownje light

Spěchowanski program za talenty Němskeho koparskeho zwjazka DFB poskići póndźelu, 30. nowembra, dalšu treningowu jednotku online, a to za zajimowane hrajerki a zajimowanych hrajerjow a trenarkow a trenarjow. Zašłu póndźelu bě Marc-Patrick Meister, šeftrenar narodneho mustwa DFB U 16, na rjedźe; přichodnu póndźelu budźe to potom zaso Nate Weiss, indiwidualny trenar 1. FC Nürnberga. Link namakaće pod sfv-online.de. Započatk budźe w 17.30 hodź.

Lětsa hižo žane koparske hry

Sakski koparski zwjazk njebudźe lětsa hižo žane winowatostne koparske hry planować. Tutón rozsud płaći za wšitke starobne klasy na krajnej runinje.

Zwjazkowa liga w telewiziji

Wolejbulistki Drježdźanskeho SC hraja jutře w prěnjej zwjazkowej lize doma přećiwo hosćom z Erfurta. Hry pokazaja pak w telewiziji na sćelaku SPORT1 abo w livestreamje na www.sporttotal.tv. Za tydźeń pojědu Drježdźanjanki potom ­do Wiesbadena.

28.11. 17:30 Drježdźanski SC –

  Erfurt

05.12. 19:00 Wiesbaden –

  Drježdźanski SC

12.12. 15:30 Drježdźanski SC –

  Schwerin

19.12. 19:00 Vilsbiburg–

  Drježdźanski SC

Derby ma zaso stary termin

Jubilar Sokołow do noweho lětstotka wjedł

štwórtk, 26. nowembera 2020 spisane wot:

Hišće dźensa rěča w Delanach wo spěchowanskim myće za sportowe towarstwa we Wuchodosakskej, kotrež je Sokoł Ralbicy/Hórki w januarje 2007 dobył. Wulke mjena kaž Dynamo Drježdźany dyrbjachu so tehdy małym Sokołkam a Sokołam z Delan kłonić. Hišće dźensa je w Ralbicach rěč wo wosebitym tež přez wubědźowanje dobytym treningowym lěhwje w Ganzgrünje, na kotrymž smě­dźachu so 16 dorostowych hrajerjow a dwaj­ trenarjej w lěće 2006 wobdźělić. Filozofija serbskich sportowcow z gmejny Ralbicy-Róžant bě jury tehdy hnydom dwójce přeswědčiła. „Swójske talenty spěchować a doma w Delanach w prěnim a druhim mustwje hrać dać, to bě naš rozsudny trumf, kotryž smy tehdy wuhrali“, dopomni so bywši předsyda Sokoła Ralbicy/Hórki Pětr Hrjehor. Wón swjeći dźensa swoje 70. narodniny, na kotrež bychu zawěsće težo tójšto Sokołkow a Sokołow a dalšich sportowych přećelow přišli, tak zo njebychu městna doma w mjeztym dwuswójbnym domje w dobrej stwě dosahali.

Aktualna tabulka krajneje ligi

1. SC Freital 7 20 : 6 19

2. Budissa Budyšin 7 18 : 7 18

3. FC 1910 Lößnitz 7 13 : 4 14

4. Jednota Kamjenc 5 17 : 7 13

5. SG Taucha 99  7 16 : 11 12

6. Großenhainski FV 90  6 14 : 10 10

7. SSV Markranstädt  7 12 : 10 10

8. SG Motor Wilsdruff  7 15 : 16 10

9. FV Přezjednota Niska  5 8 : 5 9

10. Germania Mittweida 7 14 : 13 9

11. FSV Nowosólc-Hródk  8 14 : 14 9

12. Drjěždźany-Laubegast 7 12 : 13 9

13. Radebeulski BC 08 6 10 : 11 8

14. FSV Motor Marienberg 6 8 : 10 8

15. VfB Empor Glauchau  7 9 : 9 7

16. Módro-běli Lipsk  6 6 : 12 6

17. BSG Wocl Riesa  6 8 : 15 6

18. Rjemjesło Rabenstein  6 7 : 17 6

19. VfL Pirna-Copitz 07 6 9 : 12 5

20. LSV Nowe Město 5 5 : 12 3

21. Kickers Markkleeberg  6 5 : 14 3

22. SZ Drježdźany-Strěžin  6 5 : 17 2


Rodźeny Šunowčan Patrik Woko je hrajer­ Serbskeje koparskeje wubranki muži a tež krajneho ligista Jednoty Kamjenc­. Tež wón ma nětko přestawku, wšako na amaterskej runinje hrać ­njesmědźa. Tadej Cyž-Njebjelčanski je so­ z Patrikom Wokom rozmołwjał.

Kak so Wam wjedźe a što měniće k aktualnej přestawce, nastupajo trening, hry a amaterski sport?

Wuslědki dorosta (24.11.20)

wutora, 24. nowembera 2020 spisane wot:

Mjez lockdownomaj su dorostowe mustwa­ na teritoriju Zapadołužiskeho koparskeho zwjazka (WFV) kaž tež Sak­ske­ho koparskeho zwjazka hrali. Tule wozjewja WFV aktual­ne tabulki dorosta. Hač móža tón potom po 30. nowembrje z kopańcu pokročować, drje dotal hišće jasne njeje, nadźija je při­wšěm wulka.

młodźina E, wokrjesna wyša liga

Liegau-August. – Póst Budyšin 5:5 (3:2)

Biskopicy – Großröhrsdorf 8:0 (4:0)

Połčnica – Bukecy 5:0 (3:0)

1. Budissa Budyšin 5 34 : 17 13

2. Biskopičanske KT 08 5 30 : 18 12

3. Póst Germania Budyšin 5 39 : 20 10

4. SV Liegau-Augustusbad 5 25 : 21 7

5. SC 1911 Großröhrsdorf 6 12 : 34 6

6. TSV Połčnica 1920 5 10 : 23 3

7. Zeleno-běli Bukecy 5 11 : 28 1

młodźina E, wokrjesna liga, stafla 1

Wjernarjecy II – Budyšin II  0:25 (0:12)

Wóspork – Póst Budyšin II 8:3 (4:1)

Wulka Dubrawa – Horni kraj 3:2 (1:1)

Kumwałd – Wjernarjecy 9:1 (5:1)

1. Motor Kumwałd 5 40 : 10 15

2. ST 1896 Wulka Dubrawa 5 35 : 11 15

3. ST Horni kraj-Sprjewja 6 64 : 13 12

4. TSV Wóspork/Hrodźišćo 6 35 : 26 12

5. Budissa Budyšin II 6 49 : 21 10

6. Póst Germ. Budyšin II 6 30 : 23 10

7. ST 1922 Radwor 5 20 : 37 3

8. TSV 1859 Wjernarjecy 6 22 : 48 3

9. TSV 1859 Wjernarjecy II 6 9 : 75 3

10. ST Horni kraj-Sprjewja II 5 5 : 45 0

młodźina E, wokrjesna liga, stafla 2

Wjelećin – Huska1:4 (1:2)

Marijina hw. – Großharthau 1:12 (1:5)

Huska II – Biskopičanske KT II 9:6 (5:3)

Ramnow – Marijina hwězda II 4:4 (1:3)

1. HZ Postup Großharthau 6 42 : 12 18

2. HZ Drohotka Ramnow 5 34 : 18 13

3. ST Huska II 6 47 : 33 12

Łužiske lodohokejowe liški Běła Woda – Bayreuth Tigers 2:3

Nowa sezona w druhej zwjazkowej lize DEL 2 je so pjatk, 6. nowembra, za lodohokejistow z Běłeje Wody zahajiła. Z hosćom we Łužicy běchu tigry z Bayreutha. Sportowcy z Wagneroweho města běchu wot spočatka lěpši cyłk a tłóčachu na tempo. Po prěnim dwumjeńšinskim chłostanju za domjacych poradźi so jim w powerplayju po někotrych sekundach hižo nawjedowanje. Wotnětka pak so hosćo na defensiwu koncentrowachu, tak zo móžachu Łužiske liški w ofensiwje akcen­ty sadźeć. Krótko do prěnjeje přestawki docpě hakle 17lětny debitant Bennet­ Roßmy, kiž pochadźa ze Žitawy, zasłužene wurunanje.

Pančičanskaj nowopřichadaj

wutora, 24. nowembera 2020 spisane wot:

Prěnje koparske mustwo Sportoweho towarstwa Marijineje hwězdy hraje wot spočatka sezony 2020/2021 z dwěmaj nowopřichadomaj. Staj to Patrick a Pierre Lugge, wobaj z Małeho Wosyka. Sobuhrajer Dawid Matik jeju tule ­skrótka předstaji.

Patrick Lugge

Ćežow přizjewjenja dla dyrbješe 32lětny Patrick kusk dlěje na hrajnu dowolnosć čakać. Wón přińdźe přez kooperaciske zrěčenje ze sportowym klubom z Małeho Wosyka najprjedy raz na jednu hrajnu dobu do Pančic-Kukowa. Hłownje budźe 1,86 metrow wulki a hižo w Pančicach bydlacy sympatiski kadla w nadběhu zasadźeny. Wón wuznamjenja so přez swoju bojownosć něšto docpěć, wšojedne hač wosobinsce abo ze swojim nowym towarstwom. Patrick wjeseli so na wužadanje we wokrjesnej wyšej lize a chce so tak derje kaž móžno za swoje nowe mustwo zasadźeć a z nim zwostaće w lize docpěć.

ST Marijina hwězda je nadźijepołna, zo so to hromadźe z nowym ofensiwnym akterom zešlachći, a přeje jemu wjele wuspěcha a zboža w módro-žołtym trikoće. Ze swojim nastajenjom budźe wón klóšterskim koparjam na hrajnišću z wulkej wěstotu dale pomhać.

Pierre Lugge

W druhej hrě znowa jenož dypk

wutora, 24. nowembera 2020 spisane wot:

Drježdźanske lodowe lawy

– Łužiske lodohokejowe liški 5:4 po podlěšenju (2:1; 1:1; 1:2 – 1:0)

Po prěnjej hrě sezony dźěše w druhej hnydom na wulki derby do Drježdźan. Tež tam wojowachu wobě mustwje bjez přihladowarjow wo kóždy puk. Spočatk bě za liški prima. Hižo w 5. min. prasny Robert Farmer gumijowu tačel wysoko do wrotow k nawjedowanju. Tola wje­selić so liški dołho njemóžachu. Jenož tři mjeńšiny po tym domjacy z módreje linije­ k wurunanju trjechichu. Hosćićeljo wostachu tež dale aktiwniši team, wrotar Mac Carruth měješe dosć dźěła. 56 sekundow do prěnjeje sireny pak padny zasłužb­ne nawjedowanje za Drježdźanskich lodowych lawow.

W druhim wotrězku pokazachu so hrajerjo z Běłeje Wody ze swojeje lěpšeje strony. Hrajachu derje doprědka a jako dyrbješe stajnje jedyn hrajer z wobeju mustwow dwumjeńšinsku chłostansku přestawku zapołožić, trjechi Nick Ross za Běłu Wodu 2:2 – Kale Karbeshian bě wrota wulkotnje přihotował. Drježdźanskich hrajerjow tole wulce njeboleše a tak přewzachu woni zaso komando. Hakle krótko do druheje sireny móžachu wuslědk z wotfalšowanym pospytom zaso na 3:2 zwjertnyć.

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

  • Pnačičanski procesion - Die Panschwitzer Prozession.
  • Kulowscy křižerjo - Die Witticheunauer Kreuzreiter.
  • Njebjelčanscy křižerjo – Die Nebelschützer Verkündigungsprozession.
  • Chróšćanski křižerski procesion - Die Crostwitzer Osterreiter.
  • Baćonscy křižerjo - Osterreiter in Storcha
  • Ralbičanscy křižerjo - Die Ralbitzer Osterprozession.
  • Baćonscy křižerjo - Osterreiter in Storcha

nowostki LND