Serbske Nowiny

pjatk, 24 apryla 2015 14:00

Protyka (24.04.15)

Sobotu 25. a 26.4.  Dnjej němskich zahrodnistwow, mjez druhim pola Čórli­chec w Koćinje 

  10:00 Nalětnje přirodowe wiki w Stróži

  10:00 Zelowe zarjadowanje na Njeswačanskim hrodźe

  19:00 Sinfoniski koncert na koncertnej žurli w Stróži

  19:30 Premjera komedije Budyskeho NSLDź „Smjaśe zaka­zane“ w Hochozy

  21:00 Koncert z rockowej skupinu Horny Harmonics ­

w Budyskim Kamjentnym domje

Njedźelu 26.4. 14:30 Zahajenje sezony w klóšterskej zahrodźe w Pančicach­-Kukowje z wotewrjenjom dweju wustajeńcow­

  15:00 Zelowe pućowanje po Rěčičanskim Erlichtec dworje

  16:00 Komorny koncert z Nowej Łužiskej filharmoniju w Kamjenskim měšćanskim dźiwadle

  18:00 Pišćelowy koncert we Wojerowskej Janskej cyrkwi

Srjedu 29.4. 19:30 Koncert z chórom Łužyca a z chórom Budyšin

w Choćebuskim muzeju Dieselowa milinarnja

Štwórtk 30.4. 19:30 Chodojtypalenje w Hodźiju

pjatk, 24 apryla 2015 14:00

Pokiwy (24.04.15)

„Do nalěća rejwać“

Budyšin. „Do nalěća rejwać“ rěka hesło koncerta Budyskeho młodźinskeho dujerskeho orchestra, na kotryž su zajimcy njedźelu w 15 hodź. do hale na Budyskim Trělnišću přeprošeni. Orche­ster koncertuje tam zhromadnje z hudźbnikami Hušćanskeje ewangelskeje srjedźneje šule, Budyskeho Phillippa Melanchthoweho gymnazija a z pišćałkowej skupinu Serbskeje zakładneje šule Budyšin.

Wopomnja padłych wojakow

Chrósćicy. Zhromadnje z hosćimi z pólskich Żarow wopomnja zastupjerjo Domowiny a serbskeho zjawneho žiwjenja, wjesnjenjo a dalši wutoru, 28. apryla, w 10.30 hodź. při pomniku na Chró­šćanskej Fulkec hórce pólskich wojakow, kotřiž běchu tam před 70 lětami padnyli. We wosadnej cyrkwi přizamknje so Boža mša. W 14 hodź. budźe wopominanje při wjesnym křižu w Hórkach.

Wo nowych medijach

Budyšin. Starši a dalši zajimcy su přichodnu wutoru w 19 hodź. do awle Budyskeho Serbskeho gymnazija na přednošk přeprošeni. Cosima Stracke-Nawka z Lipska porěči na temu „Dźěći a młodostni w swěće nowych medijow.

Přednošuje wo pomnikach

pjatk, 24 apryla 2015 14:00

Rozhłós (24.04.15)

Njedźelu, hornjoserbsce

11:00 Łužica tónle tydźeń, mjez druhim z aktualnymi powěsćemi

11:15 70 lět po zakónčenju Druheje swětoweje wójny

12:00 Nabožne wusyłanje

 (Daniel Dzikiewicz)

po tym  Zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim wo dźiwadłowej premjerje NSLDź w Hochozy a z komentarom „tak to widźu“

13:00 Naše serbske spěwy

13:30 Nabožne wusyłanje

(Helmut Hupac)

13:40 Zbožopřeća

Wustajeńcu pod hesłom „Ze smuhami a nitkami – patchwork a molerstwo“ su wčera wječor w foyeru Čornopumpskeje mili­narnje wotewrěli. Nimo mólbow Wojerowčanki Moniki Schumann prezentuje tam pjatnaće žonow swoje patchwork-twórby, nastate we wobłuku kursow na Wojerowskej ludowej uniwersiće pod třomi wšelakorymi aspektami. Wot lěta 2009 wobdźěla so na patchwork-kursach něhdźe 50 žonow. Wubrane wuslědki pokazuja w milinarni hač do 31. awgusta. Foto: Jost Schmidtchen

Hillary Clinton měješe wčera wulku narěč žonam ze wšeho swěta. Na šestym zetkanju­ žonow swěta w New Yorku běchu ju wutrobnje witali. Ze swojimi słowami wupraji­ so Clinton k runoprawnosći a zamołwitosći žonow w politiskich a hospo­darskich naležnosćach swěta. Foto: dpa/Julie Jacobson

pjatk, 24 apryla 2015 14:00

To a tamne (24.04.15)

Na bananowej bělizce wobsunył je so wčera 25lětny muž při dźěle na Lipšćanskim wikowym arealu, při čimž sej podkoleno złama. Ćežko zranjeneho dowjezechu jeho do chorownje. Dźěłaćer znje­zboži, jako chcyše na staplowak zalězć. Policiji běchu zdźělili, zo je so pod nim zatłusnył, štož so jako wopačne wo­po­kaza. Na wikach započachu so wčera­ ratarske­ wiki Agra.

Awstralska spěwarka Kylie Minogue sej z wopyta w Berlinje stajnje figuru­ woponoweho zwěrjeća stolicy sobu nosy. „Njewopušću Berlin ženje bjez Berlinskeho mjedwjedźa. To njeje žadyn žort.“ praji spěwarka. „Wšojedne hač wulki­ abo mały,­ mjedwjedź dyrbi sobu.“ Nětko ma zaso jednoho wjace, po tym zo bě wčera na wabjenskej akciji w němskej stolicy a wuwabi wulke zadźiwanje mjez pa­santami, kotřiž njeběchu z njej ličili.

Nalěćo, to je kwasny čas přirody. Wišniny kćěja tuchwilu w najrjeńšim šaće a njewabja jenož pilne pčołki. Wjedro je miłe, jutře ma so słónco nimale wosom hodźin při přijomnych temperaturach pokazać – ničo rjeńše tuž, hač kónc tydźenja won do přirody a so wot tajkich a hinašich rjanolinkow wokoło so wobkuzłać dać. Foto: SN/M. Bulank

pjatk, 24 apryla 2015 14:00

Krótkopowěsće (24.04.15)

Sakske myto pčołarjej spožčił

Lipsk. Sakski ratarski minister Thomas Schmidt (CDU) je Połčničanskemu pčo­łarjej Rolfej Wunderlichej na ratarskej přehladce Agra w Lipsku spožčił Sakske myto za plahowanje zwěrjatow 2015. Tak hódnoćeše jeho dźěło jako pčołar, kiž je ja­ko prěni swobodneho stata přewjedł kumštne wopłodźenje matki.

Perspektiwy za sylne město

Budyšin. Hospodarski forum z něhdyšim sakskim ministerskim prezidentom prof. dr. Georgom Milbradtom wotmě so wčera w přihotach na wólby Budyskeho wyšeho měšćanosty. Přeprosył bě kandidat CDU Matthias Knaak. Prof. Milbradt wěnowaše so w swojim přednošku hospodarskim šansam srjedźostawskich zawodow w Budyšinje a wokolinje.

Přihotuja festiwal

Spočatk 1960tych lět bě w NDR k zastaranju ludnosće nastało žadanje za spěšnje a na jednore wašnje produkowanym mjasom. Jednu z móžnosćow skićeše kormjenje pjerizny. Pěskečanske pro­dru­stwo bě so hižo wusměriło na plaho­wanje kokošow. Tak běchu zakłady date, so zwažić na kormjenje broilerow.

1964 rozsudźi so předsydstwo prodrustwa, na ležownosći w Róžeńće, hdźež dotal kokoše plahowachu, kurjency wužiwać za kormjenje broilerow. Bórze wšak bě jasne, zo kapacita njedosaha a zo je potrjeba wo wjele wjetša, hač to městne móžnosće dowolichu. Tak natwarichu za kormjenje honačikow wulku halu a hižo lěto pozdźišo dalšu.

W Róžeńće kormjachu nětko broilery, zběrachu při tym nazhonjenja a běchu wuspěšni.

pjatk, 24 apryla 2015 14:00

Hobbystawiznar z nowym nadawkom

Alfons Ryćer so na najwšelakoriše wašnje ze zajimawostkami ze zańdźenosće swojeje domizny zaběra

Mjez 17 šulerjemi rjadownje 10 A/1 na tehdyšej Budyskej rozšěrjenej wyšej šuli – je nazyma 1974 – słucha Pančičan Alfons Ryćer z wulkim zajimom na wučerja Achima Brankačka, pola kotrehož maja stawizny. W hodźinje wěnuja so sakskemu kurwjerchej Awgustej I., mjenowanemu tež „Sylny“, kiž bě wot 1694 do 1733 knježił. Pod jeho wliwom a pozdźišo tež pod wliwom jeho syna Awgusta II. drje stachu so Drježdźany z najrjeńšej baroknej rezi­dencu Němskeje. Mjeztym zo wučer rěči, widźi so jeho šuler w myslach w prózdninach ze staršimaj, kak sej zhromadnje Drježdźansku Dwórsku cyrkej wobhladuja kaž tež hrodaj Pillnitz a Moritzburg.

nawěšk

 • Jara awtentiske běchu poskićenja ansambla Zabava z Ruskeje.
 • Na zahajenju festiwala štwórtk w Budyskim NSLDź počesćichu přitomni Juraja Kubánku (3. wotprawa) z trójnej serbskej sławu.
 • Hosćo z Peruwa zbudźichu ze swojimi přewšo pisanymi kostimami tójšto zajima.
 • Pólski cyłk z Bolesławieca na štwórtkownym swjedźenskim ćahu k zahajenju festiwala "Łužica 2019" po Budyšinje
 • Algeričenjo na jewišću NSLDź
 • Rejwarjo z Boliwiskeje
 • XIII. mjezynarodny folklorny festiwal "Łužica 2019" je zahajeny. Tule namakaće impresije z prěnich wustupow wobdźělenych skupin. Tule předstajichu skupiny štwórtk dopołdnja w Němsko-Serbskim ludowym dźiwadle hižo raz dźěćom swoje poskićenja, na wobra
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudowor su zdobom hosćićeljo festiwala.
 • Rejwarki a rejwarjo z pólskeho Bolesławieca
 • Zajim zbudźi tež skupina ze Sewjerneje Makedonskeje
 • Dalši hosćićeljo łužiskeho mjezynarodneho festiwala: Serbska rejwanska skupina Smjerdźaca z hudźbnikami folklorneje skupiny Sprjewjan
 • Překwapjenka běchu mnohim wuměłcy z Peruwa.
 • Prěni raz spožčichu lětsa zarjadowarjo mjezynarodneho folklorneho festiwala wosebite myto a diplom za wurjadny wuměłski wukon. Jón dósta słowakski ansambl Bobańovci za swoju přirodnosć, awtentiskosć a originalitu.
 • Rejwarjo algeriskeho cyłka Couleurs d‘ Algerie
 • Boliwiscy rejwarjo a rejwarki w kostimach na jewišću
 • Boliwičenjo "in action"
 • Sobotu wječor běchu po Chrósćicach mnozy nadróžni muzikanća po puću.
 • Pólski młodźinski orchester z Leśnicy zahaji sobotny wječor na farskim dworje.
 • Tójšto ludźi zhromadźi so na programy na jewišću při gmejnskim zarjedźe ...
 • ... a wobhlada sej poskićenja skupin.
 • Na Koklic statoku předstajichu so tež čłonojo skupiny Wotała. Wšitcy z nich su bywši rejwarjo Smjerdźečanskeje rejwanskeje skupiny.
 • Smjerdźečanscy rewjarjo na jewišću pola Koklic
 • Pohlad z jewišća na dwór Wjeselic statoka
 • Na Zahrodnikec-Grutekc statoku pokaza mjez druhim tež Slepjanski folklorny ansambl dźěle swojeho programa.
 • Tež Slepjanscy wuměłcy hižo zahe na dorost mysla.
 • Wšitcy sobuskutkowacy słowakskeho ansambla Bobańovci zamóža znajmjeńša jedyn instrument piskać, spěwać a rejwać.
 • Na Kralec statoku knježeše čiła atmosfera.
 • Schow před krótkim dešćom pytachu sej tež hosćo na Kilankec statoku pod wulkimi předešćnikami.
 • Pólscy hosćo z pokazku ze swojeho programa na Kilankec statoku
 • Wo tym, zo bě sej na lětuši festiwal sobotu a njedźelu do Chrósćic wjac hosći dojěło hač hewak, swědčachu kopate połne parkowanišća.
 • Kultura zwjazuje, kaž tule Smjerdźečanskej rejwarce a algeriskeho rejwarja.
 • Sčasami nimale přepjelnjeny bě Koklic statok.
 • Wudworscy při poslednich přihotach na sobotny wustup na farskim dworje.
 • Wudworscy na farskim dworje
 • Jewišćo při gmejnje bě stajnje derje wopytane.
 • Rjanolinki-rejwarki Smjerdźečanskeje rejwanskeje skupiny
 • Serbska reja je jewišću při gmejnje tójšto pasantow do rejki prosyła.
 • Lóze hólcy wječor na jewišću Zahrodnikec-Grutkec statoka
 • Kabaretna skupina Lózy hólcy pokazachu přitomnym we wobłuku programa "Chróšćan special" na Zahrodnikec-Grutkec statoku, zo njejsu w běhu lět ničo zabyli
 • Na Wjeselic statoku zahudźi skupina NIMO ...
 • ... band wokoło Brězanec bratrow Józefa a Jana.
 • Tež němska skupina Slapstickers pokaza, što zamóže.

nowostki LND