Krótkopowěsće (24.07.15)

pjatk, 24. julija 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Stanowe lěhwo za ćěkancow

Drježdźany. Prowizoriske stanowe lěhwo­ za 1 100 ćěkancow twarja nětko w Drježdźanach-Friedrichstadće. Paralelnje kładu wodowody a twarja sanitarne připrawy, kaž rěčnik krajneje direkcije Holm Felber informowaše. Sakska bě krótkodobnje zhoniła, zo ćěkancy přijědu. Tuž běchu so wčera wječor rozsudźili, stanowe lěhwo natwarić.

Kurs čěšćiny zahajeny

Praha. Mjeztym hižo 59. lětni kurs čěšćin­y su dźensa na Praskej Karlowej uniwersiće zahajili. Něhdźe 80 zajimcow ze wšeho swěta so na nim wobdźěla, mjez druhim štyrjo Serbja. Jich přebytk na kursu spěchuje čěske knježerstwo. Inten­siwny kurs traje štyri tydźenje. Dalši kurs čěšćiny budźe w awgusće w Českich Budějovicach­.

Nowa hospoda migrantam

wozjewjene w: Krótkopowěsće
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Sernjany su swoju róčnicu prěnjeho naspomnjenja wsy před 600 lětami z wosebitym wjesnym swjedźenjom wuspěšnje woswjećili. Tule nańdźeće někotre fotowe impresije wo tym:
Zerna feierte unlängst die Ersterwähnung des Ortes vor 600 Jahren mit einem beson

nowostki LND