Krótkopowěsće (03.08.15)

póndźela, 03. awgusta 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Planuja azylowe přijimanišćo

Lipsk. Tež w Lipsku planuja dom požadarjow azyla jako tak mjenowane prěnje přijimanišćo. W něhdyšim internaće wučomnikow ma městno za 510 wosobow nastać, kaž rěčnica krajneje direkcije dźensa zdźěli. Přichodny pjatk maja zajimcy składnosć sej areal wobhladać.

Pomocny skutk maltezow přijimuje

darjene drasty, kaž rěkaše.

„Hłodowy kamjeń“ widźomny

Děčín. Horceho sucheho wjedra dla je pegel Łobja w sewjernej Čěskej najniši wot lěta 1952. W gmejnje Těchlovice pola Děčína samo po dołhim času historiski „hłodowy kamjeń“ zaso z wody rěki saha. Fachowcy běchu z tym ličili, zo bu kamjeń při wutwarje Łobja zničeny. Hłodowe kamjenje pokazuja na wosebje suche a z hłodom zwjazane lěta.

Mjenje njezbožow na twarje

Berlin. Ličba dźěłowych njezbožow na twarnišćach Němskeje dale woteběra. Tole wuchadźa z rozprawy powołanskeho drustwa. Loni zličichu po wšej Němskej 104 000 dźěłowych njezbožow, 1,4 procenty mjenje hač 2013 a 16 procentow mjenje hač před dźesać lětami. Wosebje často znjezbožeja dźěłaćerjo přeco hišće na rěblach, róštach a třěchach.

wozjewjene w: Krótkopowěsće
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk