Krótkopowěsće (21.08.15)

pjatk, 21. awgusta 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Rewiziju připowědźili

Budyšin. Přećiwnicy wuhloweje jamy Wochozy II so njepodadźa. Skorženski cyłk wobroći so nětko z rewiziju na Zwjazkowe zarjadniske sudnistwo w Lipsku. Budyske wyše krajne zarjadniske sudnistwo bě skóržbu w aprylu wotpokazało, měnjo, zo móža jenož zjawne institucije přećiwo brunicowemu planej skoržić. 1 700 ludźi ma so jamy dla přesydlić.

Korjeńk dale zamołwity

Budyšin. Nawoda Worklečanskeje wyšeje šule Krěsćan Korjeńk, kiž je dotal tež Ralbičansku wyšu šulu na starosći měł, změje po informacijach Budyskeje kubłanskeje agentury tutón nadawk tež na spočatku noweho šulskeho lěta. Za wakantne městno w Ralbicach su so štyrjo zajimcy přizjewili. Rozsud w běhu přichodnych měsacow padnje.

Za atraktiwne město

Kamjenc. Njedawno w Kamjencu załožene drustwo Nowe stare město je sej předewzało, Kamjenske nutřkowne město powabliwše sčinić. Hižo jutře chcedźa z tym započeć. K tomu su kupili něhdyši wobchodny dom wikowarja mydłow Niegela na Budyskej dróze. Tón ma być přikład za naslědne projekty.

Zastatk 0:3 nachwatali

wozjewjene w: Krótkopowěsće
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • „Njewěsta njewjesta“ rěkaše ptačkowasny program Serbskeho ludoweho ansambla 2022. Pokazali su jón ansamblowcy a ansamblowče jeničce tři razy w Chróšćanskej "Jednoće" – korony dla. Tule namakaće hišće někotre fotowe impresije lětušeho ptačokwasneho pr