Krótkopowěsće (10.09.15)

štwórtk, 10. septembera 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Wulke lětadło nad Łužicu

Kamjenc. Wjele zadźiwanja zbudźiło je wulke nakładne lětadło dźensa dopoł­dnja nad Kamjencom a Wojerecami, jako tam hodźiny dołho w kruhu lětaše. Mašina typa Boeing 747 bě sej při wotlěće w Lipsku wobruč wobškodźiła. Dyrbješe tuž nad městomaj kružić, zo by ćěriwo přetrjebała. Připołdnju móžeše na Lipšćanskim lětanišću zaso přizemić.

Radio a telewiza dale prědku

Fankfurt n. M. Něhdźe dwě třećinje swojeho medialneho časoweho budgeta wěnuja ludźo nad 14 lětami w Němskej telewizy a rozhłosej. To je wuslědk reprezentatiwneho woprašowanja. Tak hladaja ludźo wšědnje přerěznje 208 mjeńšin telewizor, 173 mjeńšin słuchaja radijo a su 107 mjeńšin w interneće. Wšědnu nowinu čitaja ludźo runje hišće 23 mjeńšin.

Kopacz: Test přistojnosće

wozjewjene w: Krótkopowěsće
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND