Krótkopowěsće (16.09.15)

srjeda, 16. septembera 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Z njedostatkami po puću

Frankfurt n. M. Nimale kóžde štwórte awto w Němskej je ze zdźěla wulkimi techniskimi njedostatkami na dróhach po puću. Na to skedźbnja Towaršnosć za techniski dohlad. Nimo zanjechaneho hladanja awtow hraje tež jich přiběraca přerězna staroba – wjace hač dźewjeć lět – wažnu rólu, kaž na awtomobilowych wikach w Frankfurće potwjerdźichu.

Nětko přirodne wobmjezowanje

Wjazońca. Dźěła při rěčce Wjazońca (Wesenitz) we Wjazońcy budu w tutym tydźenju zakónčene. Po tym zo bu stara pobrjóžna murja wottorhana, su ju z přirodnym nasypom narunali. Hižo loni běchu dźěła zahajili, přez zymu pak wone wotpočowachu. Wulka woda minjenych lět je murju při Wjazońcy chětro wobškodźiła. Twarske naprawy płaćachu nimale milion eurow.

Domchowanka so bliži

Lubij. Za 22. wubědźowanje „Najrjeńša žnjenska króna a najrjeńši žnjenski wěnc Sakskeje 2015“ zapodachu w Lubiju 19 krónow a wěncow. Wone su w tamnišej Mikławšowej cyrkwi wustajene. Sobotu budu najrjeńše tři žnjenske króny a wěncy mytowane. Wubědźowanje wotměje so we wobłuku krajneje domchowanki.

wozjewjene w: Krótkopowěsće
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • 21. jolka-swjedźeń w Nuknicy je nimo. Štož zwostanje su dopomnjenki na rjany žortny a zabawny wječor w Nukničanskej Brězanec bróžni. Někotre impresije serbskeho wječora w Nuknicy, kotrež je naša fotografowka-wolontarka Hanka Šěnec zhotowiła, wam tule
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019

nowostki LND