Krótkopowěsće (20.10.15)

wutora, 20. oktobera 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Wosebity zešiwk Lětopisa wušoł

Budyšin. Dokumentacija „Die Aus- landsbeziehungen der Domowina zwischen 1950 und 1989“ je nětko jako wosebity­ zešiwk Lětopisa w LND wušła. W 1950-tych lětach wudźeržowaše Do­mowina­ kontakty k mjeńšinowym zwjazkam tež zapadneje Europy. Awtor Ludwig Ela dokumentuje při tym hranicy wukrajnych aktiwitow Domowiny a kak bě je knježerstwo NDR wobwliwowało.

Banku za „chudych“

Praha. Česká spořitelna, najwjetša banka Čěskeje republiki, chcyła kreditny institut za „chudych“ załožić. Tale „socialna banka“ měła poskićeć potuńšene posłužby tym wobydlerjam, za kotrychž su hewak njedocpějomne. Dotal njewědźa, kak ći tamni klienća projekt při­wozmu. Wšako maja za kontowe a dalše posłužby standardne tarify płaćić.

IG metal ma noweho šefa

wozjewjene w: Krótkopowěsće
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Sernjany su swoju róčnicu prěnjeho naspomnjenja wsy před 600 lětami z wosebitym wjesnym swjedźenjom wuspěšnje woswjećili. Tule nańdźeće někotre fotowe impresije wo tym:
Zerna feierte unlängst die Ersterwähnung des Ortes vor 600 Jahren mit einem beson

nowostki LND