Krótkopowěsće (30.10.15)

pjatk, 30. oktobera 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Myto serbskej wědomostnicy

St. Louis. Concordia Historical Institute w ameriskim St. Louisu mytuje serbsku wědomostnicu Trudlu Malinkowu za wudawaće knihi „Jan Kilian (1811–1884) – Pastor, Poet, Emigrant“. Předmjet slědźenišća su stawizny Lutherskeje cyrkwje w Sewjernej Americe. 12. nowembra jej w St. Louisu myto spožča.

Nowum w LND

Budyšin. Znaty Towaršny spěwnik předleži nětko jako app. Tak je móžno, teksty spěwow spěšnje na wobrazowce měć. App hodźi so w Google Play Store jako light-wersija darmotnje downloa­dować, połna wersija płaći 3,99 eurow. Při zwoprawdźenju projekta je LND podpěrało Böhmak it-poradźowanje, technisku realizaciju přewza develAPPers UG.

Nowa čara za lěsnu železnicu

Běła Woda. Ze symboliskim prěnim zarywom zahajichu wčera nowotwar nimale štyri kilometry dołheje čary Mužakowskeje lěsneje železnicy k wěži při Ćežkej horje w Běłej Wodźe. Nowe kolije maja narunać dźěl tych, kotrež dyrbjachu Wochožanskeje brunicoweje jamy dla wot­stronić. Šef lěsneje železnicy Friedemann Tischer naprawu wita, dokelž so techniski pomnik tak zachowa.

wozjewjene w: Krótkopowěsće
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu je 16. a 17. měrca mjeztym 28. serbske jutrowne wiki w Budyskim Serbskim domje wuhotował. Wiki běchu jara wuspěšne, tež nastupajo ličbu wopytowarstwa. Tule smy wam někotre fotowe impresije z wikow zestajeli

nowostki LND