Krótkopowěsće (02.11.15)

póndźela, 02. nowembera 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Angažement počesćił

Drježdźany. Sakski ministerski prezident Stanisław Tilich je dźensa w Drježdźanach komunalnych politikarjow za jich angažement při natwarje demokratije w swobodnym staće hnydom po politiskim přewróće počesćił. To zdźěli statna kenclija. Mjez wuznamjenjenymi bě tež wjelelětny Budyski wyši měšćanosta Christian Schramm (wobaj CDU).

Chwalba čěskim awtotwarcam

Mláda Boleslav. Nowy nawoda awto- twarca Škoda Bernhard Maier je swoje nawjedowace zastojnstwo čěskeje wotnožki VW z chwalbu za awtotwarske tradicije susodneho kraja zwjazał. „Předewzaće reprezentuje wusahowacy wuznam Čěskeje jako kolebki europskeho awtomobilotwarstwa“, rjekny 55lětny dźensa. Přitym pilnosć ludźi wosebje wuzběhny. Tradicija Škody saha hač do 19. lětstotka.

Mašinotwarcy ćerpja Chiny dla

wozjewjene w: Krótkopowěsće
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu je 16. a 17. měrca mjeztym 28. serbske jutrowne wiki w Budyskim Serbskim domje wuhotował. Wiki běchu jara wuspěšne, tež nastupajo ličbu wopytowarstwa. Tule smy wam někotre fotowe impresije z wikow zestajeli

nowostki LND