Krótkopowěsće (23.12.15)

srjeda, 23. decembera 2015
artikl hódnoćić
(0 )

„Serbski wósadnik“ wušoł

Choćebuz. Prěnje wudaće noweho serbskeho cyrkwinskeho łopjena z mjenom „Serbski wósadnik“ předleži. Z nim chcedźa wo serbskim cyrkwinskim žiwjenju we wosadach ewangelskeje Berlinsko-braniborskeje-šleskeje Hornjeje Łužicy informować­, kaž w předsłowje rěka. Wudawaćel­ je Spěchowanske towarstwo za serbsku rěč w cyrkwi.

Potrěbnych wobdarił

Špindlerův Mlýn. Njewšědnje šćedriwy bě tele dny předewzaćel Alexandr Bílek­ z čěskich Kyrkonošow. W swojim hotelu w Špindlerovym Mlýnje zmóžni wón štyrceći wopušćenym a chudym ludźom pjeć dnjow trajacy darmotny přebytk. Někotrym z nich je samo jězbne kóšty zarunał. Akciju bě Bílek internetnje nastorčił.

December na rekordnym puću

Offenbach. Lětuši hodownik ma najlěpše wuhlady, so z najćoplišim decembrom po zahajenju zapisowanja stać. Dotalny rekord běchu lěta 1934 z přerěznje 4,8 stopnjemi naměrili, piše němska wjedrarnja w Offenbachu. Aktualny december ma hižo nětko wyši přerězk. Miłe wjedro ma tež w januaru dale trać, byrnjež na něšto nišim niwowje.

Profijowe zrěčenje podpisał

wozjewjene w: Krótkopowěsće
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND