Krótkopowěsće (02.02.16)

wutora, 02. februara 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Merbitz: Pogromowa nalada

Lipsk. Policajski prezident Lipska Bernd Merbitz zasudźa najnowše nadpady na domy požadarjow azyla mjez druhim w Kamjenicy a Lipsku. W kraju „knježi pogromowa nalada, kotraž dóstawa přewšo strašnu intensitu“, praji Merbitz w Leipziger Volkszeitung. Minjeny kónc tydźenja bu w Sakskej pjeć domow požadarjow azyla nadpadnjenych.

Nadróžnu hudźbu wobmjezować

Praha. Měšćanske zarjadnistwo Prahi je noworjadowanje schwaliło, z kotrymž ma so dotalne skutkowanje nadróžnych muzikantow wobmjezować. Cyle zakazane su wótře hudźace instrumenty, kaž bubony, saksofony abo dudy, a elektriske zesylnjowaki. Wuměłske pokazki ze zwěrjatami njejsu hižo dowolene. Nowe předpisy, postajace tohorunja čas a městnosć hudźenja, mnozy kritizuja.

Samodruhe wohrožene

wozjewjene w: Krótkopowěsće
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND