Krótkopowěsće (11.02.16)

štwórtk, 11. februara 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Rekordne lěto za turizm

Wiesbaden. Rozmach turizma w Němskej dale přiběra. Lońše lěto je hladajo na ličbu přenocowanjow w Němskej nowy, mjeztym šěsty rekord, wunjesło. Zwjazkowy statistiski zarjad je 436,4 miliony přenocowanjow pućowacych z tu- a wukraja zličił. To je tři procenty wjace hač 2014. Ličba wukrajnych hosći zwyši so wo pjeć procentow na 79,7 milionow.

„Swětłowy smog“ wobmjezować

Frýdlant. Wobydlerjo Frýdlantskeho wuběžka w sewjernej Čěskej protestuja přećiwo hoberskim škleńčnikam w pólskej Bogatyniji. Tamne škleńčane rostlinarnje dźě w nocy tak mócnje swěća kaž město ze sto tysac wobydlerjemi. Nócne swětło myli wuraznje ludźi a wobwliwuje wobswět. Najebać protesty pak pólska firma Citronex planuje škleńčnikowu přestrjeń hišće dźesać króć powjetšić.

Pola Amazon zaso stawkuja

wozjewjene w: Krótkopowěsće
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu je 16. a 17. měrca mjeztym 28. serbske jutrowne wiki w Budyskim Serbskim domje wuhotował. Wiki běchu jara wuspěšne, tež nastupajo ličbu wopytowarstwa. Tule smy wam někotre fotowe impresije z wikow zestajeli

nowostki LND