Krótkopowěsće (29.02.16)

póndźela, 29. februara 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Marokko zwólniwy

Rabat. Stat Marokko je so zwólniwy wuprajił staćanow wróćo wzać, kotřiž dyrbja Němsku wopušćić. To rjekny tamniši nutřkowny minister dźensa po zetkanju ze swojim němskim kolegu Thomasom de Maizièrom (CDU) w Rabaće. Najprjedy chcedźa so na tych wu­směrić, kotřiž běchu loni z nawalom ćěkancow přišli, prajo, zo su Syričenjo.

Dom eksministra přepytali

Waršawa. Přepytowarjo pólskeho wosebiteho zarjada za bój přećiwo korupciji su dźensa dom bywšeho sportoweho ministra Andrzeja Biernata přeslědźili. Kaž sćelak TVP Info rozprawja, chce statne rěčnistwo přepytowanske jednanje přećiwo politikarjej opoziciskeje strony Wobydlerska platforma zahajić. Wumjetuja jemu, zo je jako minister a zapósłanc zamóženje wopak deklarował.

W demo-syći sobu dźěłać

Drježdźany. Sakski krajny zarjad za wobswět, ratarstwo a geologjiu wobdźěli so na zwjazkowej runinje na demonstraciskej syći za hroch a buny. Syć bu wu­tworjena, zo bychu plahowanje a zwužitkowanje łušćinoweju płodow w Němskej podpěrali a rozšěrili. Krajny zarjad pyta pjeć sakskich ratarskich zawodow, kotrež su zajimowane tam sobu dźěłać.

Žony DSC pokal dobyli

Mannheim. Volleyballistki Drježdźanskeho SC su štwórty raz pokalne wubědźowanje Němskeho volleyballoweho zwjazka dobyli. Zwjazkowy mišter přesadźi so w pjećsadźbowym krimiju z 3:2 přećiwo zakitowarjej titula Allianz MTV Stuttgart. Partiju sobu dožiwiło je 12 000 přihladowarjow.

Chróšćanscy koparjo wuspěšni

Worklecy. Finale 7. haloweho koparskeho turněra młodźinskich mustwow su Chróšćenjo 5:1 přećiwo Radworčanam sobotu we Worklecach dobyli. Dźesać cyłkow je so wobdźěliło, mjez nimi pjeć serbskich ze Smjerdźaceje, Miłoćic, Worklec, Chrósćic a Radworja. Organizowany bu turněr wot politikarjow Marje Michałkoweje, Alojsa Mikławška a Franka Hirchi (wšitcy třo CDU).

wozjewjene w: Krótkopowěsće
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND