Krótkopowěsće (02.03.16)

srjeda, 02. měrca 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Ahrens starosći so wo městna

Budyšin. Starosćiwje je Budyski wyši měšćanosta Alexander Ahrens (njestronjan) na připowědźenje předewzaća Bom­bardier reagował, zo w Budyskej tworni koncerna 230 dźěłowych městnow šmórnu. Přichodne dny chcył so wón tuž ze zastupnikami zawoda zetkać, zo by so wo połoženju wobhonił, kaž wyši­ měšćanosta w nowinskej zdźělence připowědźi.

Nowy nasyp přepodali

Zły Komorow/Łaz. Dospołnje ponowjeny a geotechnisce zawěsćeny nasyp na wuchodnym pobrjohu Slěborneho jězora pola Łaza su wčera zastupnikam Němskeje železnicy přepodali, zo móhli na nim kolije kłasć. Łužiske hórniske saněrowanske předewzaće LMBV bě 2,5 kilometrow dołhi nasyp minjene lěta tak zawěsćiło, zo njemóže hižo k zesuwanjam zemje dóńć.

Sněhowy chaos wobchad lemił

Moskwa. Njewšědny sněhowy chaos je dźensa nadróžny wobchad ruskeje stolicy w dalokej měrje zlemił. Na lětanišću Šerjemjetjewo dyrbjachu wjace hač 90 lětow­ šmórnyć. Šoferojo awtow bědźachu so z wějeńcami. Naposledk telko sněha 2. měrca měli běchu lěta 1966, pišu­ wjedrarjo.

Stafli bjez Miriam Gössner

wozjewjene w: Krótkopowěsće
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND