Krótkopowěsće (30.03.16)

srjeda, 30. měrca 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Kozel šwika Bombardier

Drježdźany. Zapósłanc Lěwicy w Sakskim krajnym sejmje Hajko Kozel plany koncerna Bombardier, w Budyšinje a Zhorjelcu wjele dźěłowych městnow šmórnyć, raznje šwika. W medijowej zdźělence skedźbnja Kozel na to, zo „je koncern minjene lěta pjeć milionow eurow spěchowanskich srědkow dóstał a nětko ludźi pušća. To je nahrabne a šamałe.“

W Praze bjez čěšćiny

Praha. W „jendźelskorěčnej wjesce Angloville“­ w štwórći Hlubočepy čěskeje stolicy su zajimcy za wučbu jendźelšćiny intensiwnemu imersnemu kubłanju w tutej rěči wustajeni; čěšćina je tule zakazana. W běhu šěsć dnjow absolwuja kursisća 70 hodźin aktiwneje rěčneje komunikacije. Wulku wažnosć kładu zamołwići­ při tym na metodu „1 wobdźělnik na 1 maćernorěčneho“.

Wočakowanja rozdźělne

wozjewjene w: Krótkopowěsće
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • 21. jolka-swjedźeń w Nuknicy je nimo. Štož zwostanje su dopomnjenki na rjany žortny a zabawny wječor w Nukničanskej Brězanec bróžni. Někotre impresije serbskeho wječora w Nuknicy, kotrež je naša fotografowka-wolontarka Hanka Šěnec zhotowiła, wam tule
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019

nowostki LND