Krótkopowěsće (01.04.15)

srjeda, 01. apryla 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Wichor wulke škody načinił

Praha. Sylny wichor je tež w Čěskej wulke škody načinił. Pola Opavy je ćah do powróćeneho štoma zajěł a z kolijow skočił. Wohnjowych wobornikow wołachu nimale 2 100 razow na pomoc. Kaž zastaraćel ČEZ zdźěli, měješe so wjele milino­wodow wuporjedźeć. Hašenje wo­henja­ w cyrkwi w južnej Čěskej je sylny wichor poćežował.

Jězbu z drezinu dróša

Hórnikecy. Jutře zahaji so sezona drezinow w Hórnikečanskej energijowej fabrice z nowymi płaćiznami. 2,6 kilometrow dołha čara wokoło muzeja płaći 45 eurow za wulku drezinu (10 wosobow) resp. 30 eurow za mjeńšu ručnu drezinu (7 wosobow). Přičina zwyšenych pła­ćiznow je zawjedźena minimalna mzda za wodźerjow drezinow.

Saksojo maja wjac w móšni

Kamjenc. Po zdźělenju Sakskeho statistiskeho zarjada w Kamjencu je so bruttozasłužba w swobodnym staće wo nimale tři procenty zwyšiła. Tak zasłuža přerězny dźěławy na lěto něhdźe 25 800 eurow. Najebać to leži zasłužba w Sakskej přeco hišće jenož pola něhdźe 82 procentow zwjazkoweho přerězka.

Portugalčenjo so blamowali

wozjewjene w: Krótkopowěsće
wjace z tohole wobłuka: « Krótkopowěsće (02.04.15)
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND