Krótkopowěsće (01.04.15)

srjeda, 01. apryla 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Wichor wulke škody načinił

Praha. Sylny wichor je tež w Čěskej wulke škody načinił. Pola Opavy je ćah do powróćeneho štoma zajěł a z kolijow skočił. Wohnjowych wobornikow wołachu nimale 2 100 razow na pomoc. Kaž zastaraćel ČEZ zdźěli, měješe so wjele milino­wodow wuporjedźeć. Hašenje wo­henja­ w cyrkwi w južnej Čěskej je sylny wichor poćežował.

Jězbu z drezinu dróša

Hórnikecy. Jutře zahaji so sezona drezinow w Hórnikečanskej energijowej fabrice z nowymi płaćiznami. 2,6 kilometrow dołha čara wokoło muzeja płaći 45 eurow za wulku drezinu (10 wosobow) resp. 30 eurow za mjeńšu ručnu drezinu (7 wosobow). Přičina zwyšenych pła­ćiznow je zawjedźena minimalna mzda za wodźerjow drezinow.

Saksojo maja wjac w móšni

Kamjenc. Po zdźělenju Sakskeho statistiskeho zarjada w Kamjencu je so bruttozasłužba w swobodnym staće wo nimale tři procenty zwyšiła. Tak zasłuža přerězny dźěławy na lěto něhdźe 25 800 eurow. Najebać to leži zasłužba w Sakskej přeco hišće jenož pola něhdźe 82 procentow zwjazkoweho přerězka.

Portugalčenjo so blamowali

wozjewjene w: Krótkopowěsće
wjace z tohole wobłuka: « Krótkopowěsće (02.04.15)
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND