Krótkopowěsće (21.04.15)

wutora, 21. apryla 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Tafla za Dom biskopa Bena

Smochćicy. Turistiska tafla ma při awtodróze A 4 do směra na Zhorjelc mjez Wujězdom a Słonej Boršću na Smochčanski Dom biskopa Bena skedźbnjeć. Tole zdźěli sakski zarjad za dróhotwar a wobchad. Bruna tafla pokazuje stilizowany hłowny dom z aleju štomow. Baroknemu ansamblej twarjenjow a parka ma so tak wjetša kedźbnosć wěnować.

Studija wo projekće Witaj wušła

Budyšin. Před wjac hač 15 lětami započa so projekt Witaj ze zaměrom, serbsku­ rěč zachować a rozšěrjeć. Tola kak je so­ projekt zwoprawdźił? W runje w LND wušłej publikaciji „Bilingualer Sprach­erwerb im Witaj-Projekt“ před­staja awtorka dr. Jana Šołćina prěni raz wuslědki rěčneho přepytowanja we Witaj-skupinach a -pěstowarnjach.

Wuspěšnje wotrěznyli

wozjewjene w: Krótkopowěsće
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND