Krótkopowěsće (22.04.15)

srjeda, 22. apryla 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Na olympiadu serbšćiny

Wodowe Hendrichecy. Wot přichodneje póndźele hač do srjedy chce so 58 serbšćinarjow ze 6. lětnika na 49. centralnej olympiadźe serbskeje rěče we Wo­dowych Hendrichecach wubědźować. Při­zje­wjeni su wyši šulerjo z Worklec, Ralbic, Radworja, Budyšina, Kulowa a Slepoho kaž tež serbscy gymnazisća z Budyšina, Wojerec a Choćebuza.

Wosmjom stipendij čěšćiny

Budyšin. Wosom wosobow z Łužicy wobdźěli so lětsa na měsačnym lětnim kursu čěšćiny w Praze a Českich Budě­jovicach. Kaž hižo w zašłych lětach pře­wostaja čěske­ knježerstwo přez posrěd­nistwo Rěčneho centruma WITAJ za to stipen­dije. Dwaj serbskaj młodostnaj staj so nimo­ toho wo cyłolětny studij w Praze požadałoj.

Na ratarsku přehladku

wozjewjene w: Krótkopowěsće
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

słowo lěta 2020

nawěšk