Krótkopowěsće (05.05.15)

wutora, 05. meje 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Zawod Litarion předaty

Kamjenc. Industrijny koncern Evonik je swoju Kamjensku wotnožku Litarion kanadiskemu předewzaću Electrovaya pře­dał. Po informacijach zawodneje rady su wšitkich 154 sobudźěłaćerjow pře­wza­­li. Nowy mějićel chce w zawodźe Litarion zhotowjeny baterijowy system po wšěm swěće zwičnić, štož činješe dotal sobuwobsedźer Daimler. Tón pak bě so wróćo sćahnył.

Młode ryby wusadźili

Podstupim. Něhdźe 250 młodych jasotrow (Störe) je braniborski wobswětowy minister Jörg Vogelsänger (SPD) w Haboli wusadźił. „Je to wažny krok, drohotnu rybu zaso zadomić“, wón w Podstupimje rjekny. Jasotry pućuja nětko do Sewjerneho morja, zo bychu so za něhdźe 15 lět k njerkanju nawróćili.

Barbu přećiwo demonstrantam

Brno. Při pjatkownych prěnjomejskich demonstracijach radikalnych w Brnje je čěska policija prěni raz wosebite třělwo zasadźiła. Z pomocu z barbu pjelnjenych želejowych kulkow woznamjenichu mjez demonstrantami konkretne wosoby a je pozdźišo zajachu. Třělwo na podobnej bazy wužiwaja hewak za paintball.

wozjewjene w: Krótkopowěsće
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND