Rekordne dobyće přećiwo nowačkej

wutora, 05. oktobera 2021 spisane wot:

FC Energija Choćebuz –

FC Eilenburg 9:0 (3:0)

Zestawa domjacych: Stahl – Hasse (46. Proničew), Kauter, Koch (46. Erlbeck), Borgmann, Hildebrandt, Putze (63. Eisenhuth), Schulz, Geisler (46. Badu), Zografakis, Mäder (46. Engelhardt)

slěd wrotow: 1:0 Borgmann (13.), 2:0 Hildebrandt (19.), 3:0 Zografakis (23.), 4:0 Proničew (58.), 5:0 Eisenhuth (67.), 6:0 Proničew (69.), 7:0 Zografakis (76.); 8:0 Zografakis (80.), 9:0 Borgmann (85.)

Tajke dobyće we winowatostnej dypkowej hrě w swojich 55lětnych stawi­znach FC Energija dotal hišće dožiwiła njebě. Přećiwo přežadanym koparjam z Eilenburga njemějachu hosćićeljo docyła ža­ne ćeže­. Jenož dwójce dyrbješe wrotar Toni Stahl zapřimnyć, hewak su Cho­ćebuženjo nowačka ligi dominowali. Wobhladanjahódne kombinacije a ně­kotre krasne wrota, kaž na přikład 1:0 přez Axela Borgmanna (13.) a třělwa z distancy Tobiasa Eisenhutha w 67. min., su jednostronsku partiju wobohaćili. Hrajer dnja bě Nikos Zografakis, kiž je trójce trjechił.

Mějićel molerskeje firmy Chrystof Šejda (2. wotprawa) z Njebjelčic je starym knjezam Sportoweje jednotki Njebjelčicy nje­dawno nowu drastu darił. Za to su jemu sportowcy wulce dźakowni. Cyłk zetkawa so prawidłownje k přećelskim hram na małym polu. W zymskim času pak trenuja koparjo w hali a wobdźěleja so tež na wjacorych halowych turněrach, tak na přikład w Ralbicach, we Worklecach a w Kamjencu. W septembrje hrajachu Njebjelčenjo w Hlinowcu pod hołym njebjom na małym polu a wudo­bychu sej druhe městno, podležawši w kónčnej hrě Jednoće Kamjenc 0:1. Foto: Bjarnat Deleńk

Přesłapjacy njerozsudny wuslědk

wutora, 05. oktobera 2021 spisane wot:

VFB Germania Halberstadt –

FC Energija Choćebuz 0:0

Zestawa hosći: Stahl – Schulz (75. Hasse), Kauter, Hildebrandt, Borgmann, Putze (46. Engelhardt), Erlbeck, Eisenhuth (63. Koch), Badu (75. Hofmann), Proničew, Zografakis

Z wulkim optimizmom su so koparjo FC Energije Choćebuz po kanterowym dobyću 9:0 přećiwo FC Eilenburgej, štož bě zdobom najwyše dobyće w stawi­znach sportoweho towarstwa, do Saksko-Anhaltskeje podali. Ćim wjetše pak bě přesłapjenje, jako docpěchu pola tabulkoweho susoda jenož bjezwrotowy remis. Ničo njeje hižo na čerstwy a kon­centrowany wukon tydźeń do toho dopo­minało. Hosćo agěrowachu w Halberstadće přenjelepje, a to wosebje před wrotami přećiwnika. Germania měješe stajnje dosć chwile so přećiwo jich nadběham wobarać. Partija, kotraž bu pjatk w njewšědnym času 17 hodź. zahwizdana, pak prezentowaše tež zbožo a nje­zbožo. Nje­zbožo mějachu hosćo, dokelž dźěštej hnydom dwě třělwje do łaty. A zbo­žo a wosebje wušiknosć wrotarja nastaštej w kónčnej fazy hry. Wrotar ­Toni Stahl bě hnydom trójce wulkotnje na městnje, jako wón kopy Germanije wot­wobara. Georg Zielonkowski

Tři serbske mustwa pódla byli

wutora, 05. oktobera 2021 spisane wot:

Bičwolejbulowy turněr so w měsće wikow Lipsku wotměł

26. požnjenca wotmě so w Lipsku posledni turněr lětušeje LE-bičtury. Tónle turněr mjenuje so „L.E.-beach meets Sachsen-beach“ a běše minjene lěta přeco wulki podawk na Augustusowym naměsće wosrjedź města. Lětsa dyrbjachu organizatorojo falowaceje planowanskeje wěstoty a korony dla wubědźowanje přesunyć a na areal při tak mjenowanej boulderowej hali „Bloc No Limit“ pře­połožić. Tak je bohužel jenož wosom mustwow z cyłeje Sakskeje připrajiło. To popra­wom žana wosebita powěsć njeje, ale zo bě mjez tymi 16 hrajerjemi šěsć Serbow, je pak wulkotna wěc. Tući šesćo z prěnjeho mustwa Viktorije Worklecy (hlej foto) su poprawom nimale jedna startowa šestka, jeničce přistajer pódla njebě. Ale w pěsku su tak a tak wšě kwa­lity wolejbulista we wobaranju, přihraću a nadběhu prašane.

Koparske mišterstwa nad 60 lětami

wutora, 05. oktobera 2021 spisane wot:
Stara koparska garda Sakskeho koparskeho zwjazka je minjenu sobotu w sportowym a wólnočasnym centrumje w Němskich Pazlicach krajne koparske mišterstwa starobneje klasy Ü 60 přewjedła. Nowy krajny mišter je BSG Wocl Riesa. Na wobrazu widźimy scenu z hry Fortuna Trjebin – FV Hrodźišćo 1911 (0:0). Wobdźěliło bě so wosom mustwow. Hosćićelski cyłk Hrajneho zjednoćenstwa Kamjenc/Němske Pazlicy­ wobsadźi druhe městno. Foto: Konstantin Hrjehor

Dalšu partiju dobyli

póndźela, 04. oktobera 2021 spisane wot:

Sokoł Ralbicy/Hórki – SC Großröhrsdorf 3:0 (0:0)

Zestawa domjacych: Schöne – Šewc, Schultz, Wałda, T. Bejma (68. Nuk), Rachel (71. Matka), Rawš, B. Bejma, D. Gloxyn, Janca (60. Bejmak/85. Ch. Gloxyn), Šiman

Po swobodnym hrajnym dnju witachu Sokoljo wčera, njedźelu, robustne mustwo z Großröhrsdorfa w Ralbičanskim Stadionje přećelstwa. Dotal běchu partije stajnje jara bojowniske, tónkróć pak běchu Sokoljo jasny faworit, štož tež wot spočatka pokazachu. Hižo po někotrych sekundach móhł Paul Rachel nawjedowanje třělić, před wrotami pak jemu čuwy zaprajichu. Domjacy hru dale kontrolowachu, prawe puće k dalšim móžnosćam pak wulce njenamakachu, dokelž hosćo z wosom mužemi chětro hłuboko stejachu. Bjezmała by so jim samo po konteru nawjedowanje poradźiło, bul wrota wo centimetry misny. Dwě dalšej wulkej šansy na boku Ralbičanow tohorunja do wrotow njedźěštej. W kabinje trenar Chrystof Gloxyn swojim chowancam rjekny, zo dyrbja dale sćerpni wostać.

Awtorka dźensa Tereza Wićazowa

Wone su za mustwowy sport njeparujomne, wšo­jedne hač za mjetańcu, basketbul, lodohokej, wolejbul abo kopańcu. Hrajerki a hrajerjo doběža sej z ličbu na trikoće na hrajnišćo.

Je zajimawe sej woznam ličbow sportowych družin wobhladać. Pohladajmy raz na někotre ličby w kopańcy, kotrež su wose­bje popularne a zdźěla prawe marki. Lubowarjo kopańcy hnydom wědźa, što resp. štó so za skrótšenku CR7 chowa. A štóž so hišće dokładnišo wuznawa, znaje­ tež matematisku formulu 1+8. A při tajkich formulach wostawajo wěmy, zo je 11×11=121. W kopańcy mamy wšelakore njewšědnosće ličbu na trikoće nastupajo. Zwjetša tči za tym pak kuriozna pak chutna stawizna. Najznaćiši přikład za na­makanje ličby z pomocu matematiskeje formule je Iván Zamorano. Wón dyrbješe 1997 „swoju“ 9 Cristianej Ronaldej přewostajić. Na to rozsudźi so Chilčan za ličbu 18 a staji mjez ličbje znamješko +, z čimž je matematisce zaso swoju 9 měł.

Wuslědki (04.10.21)

póndźela, 04. oktobera 2021 spisane wot:

Kopańca muži, regionalna liga

Halberstadt – Choćebuz 0:0 (0:0)

Meuselwitz – Lok Lipsk 0:4 (0:3)

BFC Dynamo – Rathenow 1:1 (1:1)

Babelsberg – Berlinski AK 1:2 (0:1)

Luckenwalde – Carl Zeiss Jena 0:0 (0:0)

Lichtenberg – Fürstenwalde 3:2 (2:0)

Kamjeničanski FC – Eilenburg 2:0 (0:0)

Chemija Lipsk – Auerbach 1:1 (0:0)

Hertha BSC II – Borussia Berlin 0:1 (0:0)

Tasmania Berlin – Altglienicke 1:1 (1:0)

wyša liga

Carl Zeiss Jena II – Arnstadt 1:1 (0:1)

Budyšin – International Lipsk 5:3 (4:1)

Plauen – An der Fahner Höhe 2:0 (2:0)

Kśišow – HŁ Neugersdorf 2:0 (0:0)

Zorbau – Biskopičanske KT  3:2 (3:2)

Nordhausen – Sandersdorf 1:2 (0:2)

Grimma – Halle0:3 (0:1)

Erfurt – Merseburg5:0 (2:0)

Rudolstadt – Wernigerode 3:1 (1:0)

krajna liga

Markranstädt – Taucha  3:0 (2:0)

Glauchau – Lößnitz3:2 (0:1)

Mittweida – FC Lipsk0:1 (0:0)

Radebeulski BC – Großenhain  2:2 (0:0)

Pirna-Copitz – Nowosólc-Hródk 1:1 (1:0)

Marienberg – Markkleeberg 0:1 (0:0)

Freital – Wilsdruff2:1 (1:0)

Rabenstein – Drježdźany-Strěžin 1:1 (1:1)

Riesa – Kamjenc0:2 (0:0)

Drježdźany-Lubohósć – Niska 5:0 (4:0)

krajna klasa

Rěčicy-jězor – Žitawa1:4 (0:4)

Rakečanske ST – Ramnow 2:3 (1:3)

Ćisk – Wesenitzal0:4 (0:2)

Wódrjeńca – Weixdorf 7:0 (5:0)

Běła Woda – Sachsenw. Drježdź. 3:0 (1:0)

Borea Drježdźany – Sebnitz 3:0 (2:0)

Drježdźanski SC – Chrósćicy 3:2 (0:1)

Trjebin – Rotacija Drježdźany 1:1 (0:1)

wokrjesna wyša liga

Sport (01.10.21)

pjatk, 01. oktobera 2021 spisane wot:

Kónctydźenska kopańca

02.10. 12:30 HZ Hórnikečanski jězor –

  SJ Njebjelčicy

02.10. 15:00 Drježdźanski SC 1898 –

  SJ Chrósćicy

02.10. 15:00 Módro-běli Kulow –

  HZ Łaz/Běły Chołmc

03.10. 13:00 ST Porchow II –

  SJ Njebjelčicy II

03.10. 14:00 Sokoł Ralbicy/Hórki –

  SC 1911 Großröhrsdorf

03.10. 14:00 HZ Jězorinowy kraj –

  Sokoł Ralbicy/Hórki II

03.10. 14:00 ST Marijina hwězda –

  Póst Germania Budyšin

03.10. 15:00 ST Hlinowc –

  SJ Chrósćicy II

03.10. 15:00 ST Nadrózna Hrabowka –

  ST Radwor

Krajne koparske mišterstwa Ü 60

Sakski koparski zwjazk zarjaduje jutře, sobotu, wot 10 hodź. w sportowym a wólnočasnym centrumje w Němskich Pazlicach krajne mišterstwa starobneje klasy Ü 60. Hrać budu tam mustwa BSG Wocl Riesa, Fortuna Trjebin, Póst Drježdźany, HZ Hórnikečanski jězor, HZ Engelsdorf/Tresenwald, FSV Motor Brand-Erbisdorf, Drježdźanski SC 1898 a HZ Němske Pazlicy/Kamjenc.

Motocross zaso wabi

Njetrjebawša poražka

štwórtk, 30. septembera 2021 spisane wot:

SJ Chrósćicy –

Rakečanske ST 2:3 (1:2)

Zestawa domjacych: Králíček – F. Zahrodnik (81. Mark), Runt, M. Zahrodnik, L. Zahrodnik, Matješk, Wornar, G. Zahrodnik, Zynda (64. Mützner), Bogusz, Krawc

Při wulkotnym słónčnym wjedrje witachu koparjo Chróšćanskeje SJ hosći z Rakec na derby w krajnej klasy. Po dobyću přećiwo Ćiskej chcychu sej domjacy dalše wažne dypki nahromadźić. Přihladowarjo wočakowachu wurunanu a wězo tež napjatu hru. Akterojo na hrajnišću wočakowanja tež spjelnichu.

słowo lěta 2020

nawěšk