SJ Chrósćicy – Rakečanske ST 3:0 (1:0)

Zestawa: Králíček – Matješk, Sentiwan (84. Runt), F. Cyž, L. Zahrodnik, Młynk (62. Janca), M. Zahrodnik, Hawš, G. Zahrodnik, Bogusz (84. Paška), Krawc

Njedźelu dojědźe sej něhdźe 250 přihladowarjow na derby přećiwo Rakecam do Chrósćic. Po poražce hakle minjeny tydźeń a po dobrym wukonom w pokalnej hrě wočakowaše trenar Pavel Runt, zo jeho chowancy na tute hrajne wuwiće nawjazaja a sej tři dypki zaruča.

Hoberski nawal

wutora, 16. awgusta 2022 spisane wot:
Wčera wotmě so poslednja stacija bičwolejbuloweje tury radija Satkule do wulkeho finala w Miłoćicach. Hižo wjacore lěta sej prawidłownje na jednotliwe stacije na serbskich wsach dojědu, na sportowanje a bjesadu. Lětsa wopytach stacije w Hórkach, Konjecach a wčera w Róžeńće. Stajnje běch zadźiwany, kajki hoberski nawal tam mjeztym je. Wot 17:30 hodź. su přizjewjenja móžne, maksimalnje dwaceći mustwow smě sobu hrać. Wčera sym sej dypkownje w napoł šesćich do Róžanta dojěł. Před blidom za přizjewjenje mustwow steješe dołhi rynk a w běhu třoch mjeńšin běchu wšitke městna wobsadźene, byrnjež wjedro optimalne njebyło. Pječa bě zajim na póndźelnym wolejbulu lětsa wšudźe tak wulki. W Konjecach dožiwich samo, zo njemóžachu so wjacore cyłki přizjewić, byrnjež dypkownje tu byli. Zwjeselace to wuwiće, wšako spěchuje wulke mnóstwo mustwow wjeselo na hrajnišću a zboka njeho. Tam wšak prawidłownje bjesaduja a hejsuja.  Pětr Dźisławk

FC Energija poražku wurunali

wutora, 16. awgusta 2022 spisane wot:

FC Energija Choćebuz – FSV Luckenwalde 3:0 (2:0)

Zestawa FC Energija Choćebuz: Bethke – Hasse (85. Milde), Eisenhuth (85. Slamar), Hildebrandt, Borgmann – Hofmann – Badu (59. Heike), Kujović, Juckel (46. Oesterhelweg), Wähling (59. Abu-Alfa) – Hottmann.

wrota: 1:0 Hellwig (5. /samowrota), 2:0 Juckel (31.), 3:0 Heike (83.)

přihladowarjo: 4 031

Po wulkim přesłapjenju po zazběhoweje poražki w Altglienicke dla je so FC Energija z wuspěchom 3:0 přećiwo Luckenwalde rehabilitowała. Zawěsće je dobyće trochu přewysoko wupadnyło. Specielnje w druhim połčasu móžeše FSV mjenujcy wjacekróć swójske wrota docpěć. Tola dźakowano 19lětnemu Eliasej Bethce w Choćebuskich wrotach, kiž zastupowaše zranjeneho Alexandera Sebalda, wosta FCE bjez přećiwnych wrotow. A dokelž so nadběhi tónraz ja­snje wuspěšnišo ke kóncej hrajachu nasta na kóncu jasne dobyće. Při prěnich wrotach Leon Hellwig přihrawku Arnela Kujovića njezbožownje wotfalšowa, 2:0 wužórli so z wulkotneje kombinacije, prjedy hač Tim Heike w poslednich mjeńšinach při konteru hrajny rozsud wunuzowa.

Špatny połčas Sokołow w Kulowje

wutora, 16. awgusta 2022 spisane wot:

HZ Wóslink/Skaskow/Módro-běli

Kulow II – Sokoł Ralbicy/Hórki 2:1 (0:1)

Za Kulow zasadźeni: Peschel – Elstner, Jorsch, Šefer, Fiebig, Bulmann, R. Lange, Róbl, E. Langa, Tamke, Woko, P. Grofa, Pawlik

Za Ralbicy zasadźeni: Ch. Gloxyn – Matka, Rachel, Schultz, Šewc, Wałda, Hrjehor, Zimmermann, D. Gloxyn, Nuk, Kobalc, Kunze, Měrš

Minjenu srjedu nastupichu Sokoljo pola rezerwy w Kulowje. Trenarjej hosći Christophej Gloxynej njestejachu wšelakorych přičin dla tójšto hrajerjow k dispo­ziciji. Najebać to pak chcychu ­Ralbičenjo tež při tropiskich temperaturach spomóžnu kopańcu pokazać. To so w prěnim połčasu tež dosć derje poradźi. Toni Nuk docpě w 20. mjeńšinje nawjedowanje. Samsny hrajer by dyrbjał tež na 2:0 (23.) zwyšić, tola před wrotami zaprajichu jemu čuwy. Po 35 min. dyrbjachu Alexandera Wałdu wuměnić. Nadobo so Sokołam wjace tak lochko njehraješe. ­Jónu mějachu samo zbožo jako bul na žerdź prasny.

Třeći nowopřichad w Budyšinje

wutora, 16. awgusta 2022 spisane wot:

Třeći nowopřichad pola wyšeho ligisty Budissy Budyšin přińdźe z dorosta FC Rudnych horin Aue k Sprjewi. Dennis Omerović je w defensiwnym wobłuku fleksibelnje zasadźujomny a budźe poziciju w defensiwnym srjedźnym polu a wonkownym zakitowarjom zesylnić.

Sven Johne, wiceprezident towarstwa, so wjeseli: „Dennis přeswědča ze swojimi wukonami w přihotach a budźe nětko kruty wobstatk teama wyšeje ligi. Wjeselimy so na dalšeho něhdyšeho dorostoweho hrajerja w našich rjadach.“ Dennis Omerović doda: „Wjeselu so na swoje stare skutkowanišćo a na to, zo so do swojeje domizny nawróću. Towarstwo bě mi tehdy wjele duri wočiniło a dowěru dało. Tutu dowěru chcu nětko wróćić a z wukonami wobtwjerdźować. Pola Budissy hrać bě moje absolutne wulke přeće a sym jara wjesoły, zo sym zaso tu.“ Dennis bě hižo we wobłuku dorosta FSV Budissy Budyšin aktiwny, prjedy hač RB Lipsk jeho njenańdźe. Potom ćehnješe jeho do Aue, hdźež hraješe za U17 a U19. Nětko wróći so zaso do swojeje domizny. Wón podpisa zrěčenje hač do 30. junija 2023 inkluziwnje opcije na dalše lěto. Kilian Hrjehor

Wuslědki (16.08.22)

wutora, 16. awgusta 2022 spisane wot:

Kopańca, regionalna liga muži

FC Viktoria 1889 Berlin –

Lok Lipsk2:2 (1:2)

Hertha BSC II –

SV Babelsberg0:1 (0:1)

FC Energija Choćebuz –

FSV 63 Luckenwalde3:0 (2:0)

BSG Chemija Lipsk –

VSG Altglienick1:2 (1:0)

Germania Halberstadt –

ZFC Meuselwitz0:3 (0:2)

Greifswaldski KK –

Kamjeničanski FC0:0 (0:0)

Tennis Borussia Berlin –

FC Carl Zeiss Jena0:6 (0:2)

FC Čerwjeno-běli Erfurt –

SV Lichtenberg 475:0 (3:0)

BFC Dynamo –

Berlinski AK0:1 (0:0)

1. SV Babelsberg 2 5 : 2 6

2. VSG Altglienicke 2 4 : 1 6

3. Berlinski AK 2 3 : 0 6

4. FC Carl Zeiss Jena 2 7 : 1 4

5. FC Čerwjeno-běli Erfurt 2 6 : 1 4

6. Kamjeničanski FC 2 3 : 0 4

7. Lok Lipsk 2 6 : 4 4

8. ZFC Meuselwitz 2 4 : 2 3

9. FC Energija Choćebuz 2 3 : 2 3

10. BFC Dynamo 2 2 : 2 3

11. SV Lichtenberg 47 2 2 : 6 3

12. FC Viktoria 1889 Berlin 2 3 : 3 2

13. Greifswaldski KK 2 0 : 2 1

14. FSV 63 Luckenwalde 2 1 : 4 1

15. BSG Chemija Lipsk 2 3 : 6 0

16. Hertha BSC II 2 2 : 5 0

17. Germania Halberstadt 2 1 : 5 0

18. Tennis Borussia Berlin 2 0 : 9 0

Tež w Róžeńće změja bičwolejbulistki a bičwolejbulisća na poslednjej staciji bičwolejbuloweje tury hrajnišćo abo samo hrajnišći na trawniku. W Hórkach dyrbjachu tajke tež hižo natwarić, dokelž je tura chětro woblubowana. Kapacita startowych městnow je stajnje wučerpana. Tež dźensa hraja zaso wot wječora w šesćich. Wo ćělne derjeměće postara so Róžeńčanska młodźina, wo trěbnu swěcu Róžeńčanska dobrowólna wohnjowa wobora. Foto: Konstantin Hrjehor

Sokoljo skónčnje zaso dobyli

póndźela, 15. awgusta 2022 spisane wot:

HZ Hórnikečanski jězor/Ćisk – Sokoł Ralbicy/Hórki 0:4 (0:1)

Za Ralbicy zasadźeni: Strelow – Statnik, M. Žur, Matka, Bjeńš, Šołta, Schultz, Brückner, S. Žur, Jakubaš, Čornak, Krawc, Serbin, Šwejda, Brězan

Njedawno nachwatachu Sokoljo z Ralbic we wólnočasnej koparskej lize Zapadołužiskeho koparskeho zwjazka hišće wustejacu dypkowu hru přećiwo HZ Hórnikečanski jězor/Ćisk. Hosćićel steješe a steji w tabulce na dobrym třećim městnje, Sokoljo pak na předposlednim. Skónčnje stejachu mustwowemu nawodźe Ralbičanow tež zaso dosć hrajerjow k dispoziciji. Tak bychu na wulkim hrajnišću hrać móhli. Domjacy pak mějachu ćeže mustwo hromadźe dóstać. Znowa dyrbjachu tuž po norwegskim modelu hrać. To rěka, zo steja jedne wrota na šěsnatce a hraje so z wosom pólnymi hrajerjemi.

Awtor dźensa

Tomaš Faska

Lěćo je „čas kisałych kórkow“, žurnalisća husto praja. Wšak so wjele mjenje stawa. Tole wobkedź­buju tuchwilu tež zaso na polu sporta. Wusahowacych sportowych podawkow wšak runje přewjele njeje. Žónske europske mišterstwa w kopańcy, kiž tež mje woprawdźe zahorichu, běchu w zańdźenym času nimale jenički wusahowacy mjezynaro­dny sportowy wjeršk. A tak pytaja nowiny a sćelaki wočiwidnje trochu zadwělowane za woprawdźe kedźbyhódnymi podawkami, kotrež wužadaja sej wjac, hač stróz­b­ne rozprawnistwo. Němskej telewiziji k zbožu honja tu a druhdźe zaso koparjo za bulom a hdyž najpozdźišo potom, zjawno-prawniska telewizija zdźěla samo dypkowe hry 3. ligi w cyłej dołhosći wusywa, je skromnosć při rozprawnistwje wočiwidna.

Wuslědki (15.08.22)

póndźela, 15. awgusta 2022 spisane wot:

Kopańca, wyša liga mužojo

VfB Auerbach – SC Freital 1:1 (1:1)

Budissa Budyšin –

SV Módro-běli Zorbau 3:3 (2:2)

FC Jednota Wernigerode –

FC Grimma0:1 (0:0)

FC Jednota Rudolstadt –

FC Eilenburg3:5 (2:1)

Biskopičanske KT 08 –

Ludwigsfeldski KK1:0 (0:0)

VFC Plauen –

SG Union Sandersdorf 0:1 (0:1)

FC Hornja Łužica Neugersdorf –

FC An der Fahner Höhe 0:0 (0:0)

FSV Wacker Nordhausen –

VfB 1921 Kśišow5:1 (2:0)

VfL Halle 96 –

SV 1890 Westerhausen 2:1 (2:1)

1. Biskopičanske KT 08 2 9 : 0 6

2. FC Grimma 2 7 : 0 6

3. VfL Halle 96 2 6 : 2 6

4. FC Eilenburg 2 6 : 3 6

5. Budissa Budyšin 2 6 : 4 4

5. SV Módro-běli Zorbau 2 6 : 4 4

7. SC Freital 2 3 : 1 4

8. SG Union Sandersdorf 2 2 : 1 4

9. FSV Wacker Nordhausen 2 5 : 2 3

10. FC Jednota Wernigerode 2 4 : 1 3

11. VfB Auerbach 2 2 : 2 2

12. FC Hornja Łužica

Neugersdorf 2 0 : 2 1

13. FC An der Fahner Höhe 2 0 : 4 1

14. Ludwigsfeldski KK 2 1 : 4 0

14. VFC Plauen 2 1 : 4 0

16. VfB 1921 Kśišow 2 2 : 9 0

17. FC Jednota Rudolstadt 2 3 : 11 0

18. SV 1890 Westerhausen 2 1 : 10 0

krajna liga

SSV Markranstädt –

SG Taucha 990:0 (0:0)

FSV Wódrjeńca 02 –

Jednota Kamjenc2:5 (1:2)

Radefelder SV 90 –

FC International Lipsk 2:1 (0:1)

VfL Pirna-Copitz 07 –

Radebeulski BC 081:0 (0:0)

SZ Drježdźany Strěžin –

Großenhainski FV 90 1:4 (1:1)

VfB Empor Glauchau –

FSV Motor Marienberg 0:0 (0:0)

Drježdźany 06 Laubegast –

FC Módro-běli Lipsk3:1 (1:1)

BSC Rapid Kamjenica –

FC 1910 Lößnitz0:4 (0:4)

SG Rjemjesło Rabenstein –

VfB Fortuna Kamjenica 4:1 (1:0)

1. FC 1910 Lößnitz 1 4 : 0 3

nawěšk

nowostki LND