Młodźina A wokrjesny mišter

srjeda, 06. februara 2019 spisane wot:

Koparska młodźina hrajneho zjednoćenstwa Kubšicy/Bukecy je kónčne koło haloweho mastersa starobneje klasy młodźina A w sportowni na Budyskim Třělnišću dobyła. Mustwo trenarja Inga Freunda wosta bjez poražki. Nimo toho buštaj z Maksom Korbom a Francom Voigtom hnydom dwaj z dobyćerskeho teama do kruha najlěpšich pjeć koparjow turněra wolenaj. Slěbro wudobychu sej hólcy TSV Wachau a bronzu mustwo Hrajneho zjednoćenstwa Radwor/Wulka Dubrawa.

Foto: Hanspeter Benad

Finale starobneje klasy D w hali

wutora, 05. februara 2019 spisane wot:

Kónčna tabulka haloweho mastersa młodźiny D w Kamjencu

1. ST Porchow   15 dypkow

2. Jednota Kamjenc II   12 dypkow

3. HZ Ottendorf/Hermsdorf   7 dypkow

4. ST 1922 Radwor   4 dypki

5. ST Kinspork/Łužnica    4 dypki

6. HZ Malešecy/Budyšink   1 dypk


Šěsć cyłkow starobneje skupiny mło­dźi­ny D bě so přez puć předkoło-mjezykoło-kónčne koło za wulke finale halowe­ho mastersa Zapadołužiskeho koparskeho zwjazka (WFV) kwalifikowało a sobotu w sportowni při lětanišću w Kamjencu nastupiło. Mjez nimi bě tež­ ­zastupnistwo Sportoweho to­warstwa 1922 Radwor pod nawodom trenarja­ Franka Šnajdera.

Škoda, zo so Radworscy młodźi bulko­parjo hakle pozdźe do turněra zahrachu. Z wuslědkoweje lisćiny je mjenujcy wuwidźeć, zo woni prěnju hru z 1:3 přećiwo pozdźišemu pjatemu z Kinsporka a Łužnicy přěhrachu. Po 2:2 w druhim duelu dnja přećiwo hólcam hrajneho zjednoćenstwa Ottendorf/Okrilla a poražce 2:5 přećiwo faworizowanym koparjam Jednoty Kamjenc, móžachu Radworscy skónčnje hru dobyć, a to 5:4 přećiwo hrajnemu zjednoćenstwu Malešecy/Budyšink. Ze sylnej moralku a bojowniskim wukonom woni zastatk 0:3 zwjertnychu.

Wolejbul, wobwodna liga žony

1. Módro-běli Wojerecy  11 31 : 16 26

2. CVJM Zhorjelc 10 28 : 11 24

3. TSV Kundraćicy  10 24 : 14 21

4. JTVG Koblicy  11 21 : 23 17

5. Ochran. wolejfantki 11 21 : 23 16

6. OSC Lubij  11 20 : 21 15

7. HZ Pančicy-Worklecy  11 17:  26 11

8. ST Kupoj Nowa Łuka 10 17 : 25 10

9. VV Žitawa 09 II 11 12 : 32 4


HZ Pančicy-Worklecy – TSV Kundraćicy 1:3 (23:25, 25:19, 18:25, 20:25)

Wjele noweho a prěnje dobyće

wutora, 05. februara 2019 spisane wot:

Hižo započatk lěta 2018 zdobychu sej wolejbulisća Sokoła Budyšin ze Ste­vom Geierom trenarja za sebje. Česćelakomny něhdyši hrajer mustwa JTVG Koblicy změni najprjedy starodawny system a wobstara Sokołam w naročnym tre­ningu tójšto aha-efektow. Tež mjez­wočo mustwa so do aktualneje sezony nje­mało změni. Zasłužbny kapitan a sobu­załožer Sokoła Budyšin Tilo Mager wo­teda hrajny wupokaz, wostawši pak w duchu Sokołčan. Bywši hłowny nad­běhowar Tobias Mösch wopušći nažel serbske mustwo a hraje nětko přećiwo njemu w cyłku ST Hnašecy-Dobruša. Cyłk Sokoła Budyšin wopušćił je toho­runja Olaf Nathe. Za to přidružištaj so k mustwu z Gabrielom Hollmannom a Mariom Walterom dynamiskej nad­běhowarjej, tohorunja z Koblic. Z Robertom Krawcom a Frankom Püschelom dósta­ serbski cyłk nimale dwajmeterskej sobuhrajerjej. Nimo toho wuzwoli mustwo Stefana Cušku za kapitana. Tomaš Suchy přewza nadawk jako administratiwny zamoł­wity mustwa.

Wuslědki (05.02.19)

wutora, 05. februara 2019 spisane wot:

Koparske tabulki dorosta

młodźina E, wokrjesna wyša liga

1. FSV Budissa Budyšin 7 53 : 15 21

2. Jednota Kamjenc 8 45 : 21 18

3. ST Kinspork/Łužnica 8 39 : 26 18

4. TSV Połčnicy 1920 7 44 : 20 15

5. Liegau-Augustusbad II 8 38 : 20 15

6. Módro-běli Kulow 8 31 : 33 6

7. FV Ottendorf-Okrilla 8 23 : 36 6

8. Biskopičanske KT 8 18 : 60 3

9. Wojerowski FC 8 13 : 73 3

młodźina E wokrjesna liga, stafla I

1. ST Hnašecy-DobrušaII 10 105 : 13 30

2. HZ Malešecy/Budyšink 10 81 : 15 27

3. ST 1922 Radwor II 10 88 : 34 24

4. Budissa Budyšin III 10 49 : 34 16

5. Módro-běli Minakał 10 34 : 65 15

6. HZ Bukecy/Kubšicy 10 36 : 54 12

7. ST Wulka Dubrawa 10 28 : 47 11

8. Rakecy II/Njeswačidło 10 24 : 71 10

9. ST Bart 10 28 : 54 9

10. ST Hodźij 10 32 : 55 5

11. Wóspork/Hrodźišćo 10 12 : 75 3

młodźina E, wokrjesna liga stafla II

1. ST Horni kraj Sprjewja 10 110 : 18 30

2. TSV 1859 Wernarjecy 10 106 : 14 27

3. ST Hnašecy-Dobruša 10 98 : 29 24

4. ST Huska 10 49 : 33 18

5. Póst Germ. Budyšin 10 47 : 41 18

6. Budissa Budyšin II 10 52 : 64 15

7. TSV 90 Wjazońca 10 51 : 80 12

8. Motor Kumwałd 10 41 : 51 9

9. TSV Wernarjecy II 10 36 : 58 9

10. SZ Wjelećin 10 16 : 86 1

11. Horni kraj Sprjewja II 10 11 : 143 1

młodźina E, wokrjesna liga stafla III

1. FSV Bretnig-Hauswalde 9 58 : 20 24

2. SC Großröhrsdorf II 9 46 : 22 21

3. Biskopičanske KT II 9 44 : 26 21

4. ST Porchow 9 61 : 33 18

5. Bretnig-Hauswalde II 9 38 : 35 15

6. HZ Frankenthal/Postup Großharthau/

ST Seeligstadt 9 35 : 42 12

7. Arnsdorfske KT 9 12 : 22 10

8. Arnsdorfske KT II 9 24 : 50 6

9. ST Zemicy-Tumicy 9 15 : 63 4

10. ST Porchow II 9 25 : 45 2

młodźina E, wokrjesna liga stafla IV

1. SC Großröhrsdorf II 10 108 : 23 24

2. ST Haselbachtal 10 69 : 19 24

Za swětowy cup nominowanaj

póndźela, 04. februara 2019 spisane wot:

Po złotej medaliji při sakskich sanko­warskich mišterstwach srjedź januara w Altenbergu smětaj spěšnosankowarjej Malyn Wićaz ze Zarěča a Markus Arnold z Ober­wiesenthala přichodny kónc tydźenja při swětowym cupje we Winterbergu startować. Za dwójku Malyn Wićaz/Markus Arnold budźe wobdźělenje na mjezynarodnym wubědźowanju premjera. Tež za němske mišterstwa w spěšnosankowanju, kotrež budu kónc februara w Oberhofje je so duwo hižo zapisał. Tam słušetaj wobaj do kruha faworitow.

04.–10.02. swětowy cup we Winterbergu

18.–21.02. mišterstwa w Altenbergu

Na třoch dnjach šěsć koparskich turněrow

póndźela, 04. februara 2019 spisane wot:

Minjeny kónc tydźenja steješe Radwor cyle w znamjenju kopańcy. Pjatk, sobo­tu­ a tež njedźelu zarjadowa a wuhotowa Sportowe towarstwo Radwor swój třeći halowy koparski turněr­ za do­ro­stowych koparjow.

Zazběhowy turněr tworješe pjatk wječor w domjacej „Slaviji“ wubědźowanje mło­dźiny A. Mjez šěsć cyłkami přesadźi so na kóncu cyłk Póst Germanije Budyšin. Druhe městno wobsadźi mustwo ST 1922 Radwor a třeće ST 1896 Wulka Dubrawa.

Sobotu dopołdnja móžachu potom ći najmłódši hrajerjo pokazać, što hižo zamóža. W turněrje młodźiny F wobdźělichu so tohorunja šěsć cyłkow. Dobyćer rěkaše ST Hnašecy/Dobruša, slěbro wubědźi sej zastupnistwo hrajneho zjednoćenstwa Rakecy/Njeswačidło a třeće Wojerowski FC. Najlěpši hrajer turněra bu Mauritz Hausschild z Budissy Budyšina, najlěpši třělc Levi Heydan z HZ Rakecy/Njeswačidło a najlěpši wrotar Louis Resick z ST Hnašecy/Dobruša.

Jan Zarjeńk sej bronzu wubědźił

póndźela, 04. februara 2019 spisane wot:
Na zymskim płuwanju płuwanskeho wobwoda Drježdźany je so wčera Jan Zarjeńk­ z Hórkow wobdźělił. Šuler wyšeje šule Worklecy, kiž startowaše w krajnej stolicy za OSSV Kamjenc, wobsadźi w płuwanju na chribjeće a hrudźi stajnje 10. městno. W swobodnym stilu na distancy 100 metrow pak poradźi so Hórčanej skok na podestne městno. Jan Zarjeńk wudoby sej bronzowu medalju. Foto: Konstantin Hrjehor

Awtor dźensa

Tadej Cyž

Tež w regionalnej lize sewje­rowuchod so zymska přestawka nachila. Za hornjołužiske mustwa FC Hornja Łužica Neugersdorf, Budissa Budyšin a Biskopičanske KT liči w zestupnym boju kóždy dypk. Tak je so w cyłkach tež personelnje tójšto změniło. Najwjetše změny w kadrje měješe cyłk FC Hornja Łužica Neugersdorf. Po tym zo wjacori hrajerjo mustwo wopušćichu, prezentowaše sportowe wjednistwo krótko do kónca transferoweho woknješka hišće pjeć nowopřichadow. Hač pak móža a budu nowi koparjo mustwo woprawdźe zesylnić, budźe so pokazać. Po wjetšim nowowu­směrjenju w lětnej přestawce dyrbi trenar Karsten Hutwelker nětko mustwo zaso k prawej jednotce formować.

Wuslědki (04.02.19)

póndźela, 04. februara 2019 spisane wot:

Kopańca, 3. liga

Münster – Kaiserslautern 2:0 (2:0)

Würzburger Kickers – Aalen 2:1 (1:0)

Meppen – Uerdingen  3:2 (0:0)

Mnichow – Osnabrück 1:2 (0:1)

Großaspach – VfL Lotte 0:1 (0:0)

Halleski FC – Jena0:0 (0:0)

Karlsruhe – Köln3:1 (0:1)

Wiesbaden – Rostock 2:0 (1:0)

Unterhaching - Choćebuz wupad

1. VfL Osnabrück 22 33 : 16 47

2. Karlsruheski SC 21 37 : 21 42

3. Halleski FC 22 26 : 19 40

4. KFC Uerdingen 05 22 28 : 29 37

5. SV Wehen Wiesbaden 22 42 : 30 36

6. SpVgg Unterhaching 20 42 : 20 35

7. SC Preußen Münster 22 30 : 29 33

8. FC Würzburger Kickers 22 33 : 26 30

9. 1. FC Kaiserslautern 22 25 : 32 28

10. TSV 1860 Mnichow 22 32 : 26 27

11. Přećeljo sporta Lotte 22 22 : 26 27

12. F.C. Hansa Rostock 22 27 : 34 27

13. FSV Zwickau 20 25 : 23 25

14. SV Meppen 22 29 : 33 25

15. FC Energija Choćebuz 21 27 : 34 23

16. FC Carl Zeiss Jena 22 27 : 37 23

17. SC Fortuna Köln 22 21 : 39 23

18. SG Großaspach 22 16 : 23 21

19. VfR Aalen 21 25 : 34 17

20. Eintr. Braunschweig 21 23 : 39 17

wokrjesna liga, stafla 1

Kubšicy – Ottendorf-Okrilla 1:1 (0:1)

Wjernarjecy – Bart3:1 (3:0)

1. TSV Wachau 15 66 : 25 32

2. ST Wjelećin 15 37 : 24 30

3. Horni kraj-Sprjewja II 14 47 : 16 29

4. SC Großröhrsdorf II 15 33 : 24 26

5. Arnsdorfske KT 14 41 : 24 25

6. FV Ottendorf-Okrilla 13 32 : 23 25

7. Biskopičanske KT II 14 39 : 36 21

8. ST Budyšin 14 22 : 23 21

9. ST Kubšicy 14 31 : 36 20

10. TSV Wjernarjecy 13 35 : 42 19

11. Bretnig-Hauswalde 15 25 : 43 19

12. SV Frankenthal 14 30 : 36 16

13. HZ Huska/Hodźij 14 15 : 38 13

14. Lomnitz-Großnaund. II 14 17 : 38 11

15. Germania Budyšin II 13 17 : 42 10

16. ST Bart 15 17 : 34 5

nawěšk

nowostki LND