Jubilejny 30. wolejbulowy duel na Budyskim Serbskim gymnaziju wotměli

Na dnju šulskeho swjedźenja na Serbskim gymnaziju Budyšin (SGB) wotměštej so zdobom tradicionalnej wolejbulowej dwubojej. Jubilejny 30. duel muskich dobychu dwanatkarjo z 2:0 přećiwo swojim wučerjam a ze samsnym rezultatom přewinychu abiturientki wučerki.

Sportowy wjeršk njeskomdźić

Sportownja Serbskeho a šulskeho zetkawanskeho centruma Budyšin (SŠZC) so na dnju šulskeho swjedźenja krótko po 11 hodź. pjelnješe. Wjace hač 300 šulerjow 5. do 12. lětnika nochcyše sportowy wjeršk šulskeho lěta skomdźić a so na wolejbulowej dwubojej mjez dwanatkarjemi a wučerjemi přihotowachu. Woni postarachu so wo porjadnu atmosferu a tworjachu tak perfektny ramik wubědźowanja.

Tradicija sportowych duelow při wysokim saku saha daloko wróćo do NDRskeho časa a so na nowym Budyskim Serbskim gymnaziju wot nazymy 1992 dale wjedźe. Srjedu, 26. meje 1993, bě tak daloko: Abiturienća přesadźichu so přećiwo swojim wučerjam na Budyskej Listowej čo. 8 z 3:2.

Wobě sadźbje 25:20 wušłoj

Nowačk sezonu na druhim městnje zakónčił

srjeda, 08. junija 2022 spisane wot:

Zhromadne wolejbulowe mustwo Serbskeju šulow Ralbicy a Worklecy je sej na zakónčacym 3. hrajnym dnju wučerskeje wolejbuloweje ligi 2. městno w tabulce zawěsćiło. W ćěłozwučowarni Serbskeho šulskeho a zetkawanskeho centruma Budyšin steještej za pedagogow wokoło mustwoweho nawody Šćěpana Wjeńki dwě hrě na hrajnym planje.

Ralbicy/Worklecy – Wjazońca 2:1 (25:14, 22:25, 15:6)

Dźesate pokalne dobyće Energije

srjeda, 08. junija 2022 spisane wot:

VfB Kśišow – FC Energija Choćebuz 0:2 (0:0)

Zestawa Choćebuz: Stahl - Hasse, Hildebrandt, Borgmann, Eisenhuth, Proničev, Kujović, Mäder, Engelhardt, Zografakis

W stadionje w Luckenwaldźe móžachu přitomni chětro emocionalnu hru sćěhować, w kotrejž steješe regionalny koparski ligist mustwu napřećo, w kotrymž běhcu hač na jedne wuwzaće (Martin Zurawsky) wšitcy hrajerjo raz za Energiju aktiwni byli. Wotpowědnje bojownisce su koparjo tež dwubóje na trawniku wjedli, při wšěm pak běše FC Energija při tym častodosć dobyćer.

Wyšoklasowe mustwo z Choćebbuza pak měješe jasniše akcije a přińdźe tak k wjacorym dobrym šansam, kotrež pak najpjredy raz k wuspěchej njewjedźechu, doniž Tobias Hasse w šěsnace łakajo dźěru njespózna a bul pod łatu wrotarja VfBja Fritza Pfluga k 1:0 njezaměstni (76.). Napjate bu skrótka hišće raz jako krótko po tym, po róžku Lea Felgenträgera bul na žerdź wrotow Tonija Stahla prasny. Tola to wosta jenička prawa šansa Kśišowčnaow FCE wot swojeho dźesateho dobyća krajneho pokala wotdźeržeć.

Holcy 5. do 9. lětnika Serbskeho gymnazija Budyšin wubědźowachu so při rjanym słónčnym, ale tež wětřikojtym wjedrje spočatk meje w Budyšinje na Młynkec łuce na regionalnym finalu w lochkoatletice. Tam startowachu w sprinće na 50 m (starobna klasa IV) a 75 m (starobna klasa III), we wysokoskoku, dalokoskoku, mjetanju bulika, kulostorku (starobna klasa III), staflowym běhu a w běhu na distancy 800m.

Hnydom prěnja disciplina bě za starobnu klasu IV 50metrowski běh. Při tym sej Jitka Schadec při nadkolenu zrani. Toho­dla dyrbješe Larissa Klattec we wysokoskoku startować a Timea Stahnec w dalokoskoku. We woběmaj lochkoatletiskimaj disciplinomaj bě poprawom Jitka přizjewjena. Jara dobry wuslědk docpě Helena Dubawic z 1,33 m we wysokoskoku w swojej starobnej klasy. Při wysokosći 1,36 m pak so tež Worklečanka při noze zrani. Móžeše so pak po krótkim lěkowanju na dalokoskoku wobdźělić a naposledk jako kónčna běharka staflowy běh zakónčić. Kajki wuslědk by to był, jeli njebyštej so Helena a Jitka zraniłoj?

Swjatkownej koparskej turněraj w Pěskecach

Pěskecy. W jubilejnym lěće „40 lět swjatki“ su w Pěskecach tež njedźelu kopańcu hrali. Prěni raz je směła starobna klasa młodźiny E nastupić. Štyri serbske cyłki z Ralbic, Njebjelčic a Chrósćic kaž tež štyri němske mustwa z Kamjenca, Rakec a Łaza/Běłeho Chołmca běchu sej tam přeprosyli. Na kóncu je druhe mustwo Jednoty Kamjenca zasłužene dobyło.

Widźał, słyšał, napisał (07.06.22)

wutora, 07. junija 2022 spisane wot:

Awtor dźensa

Tadej Cyž

Wuslědki (07.06.22)

wutora, 07. junija 2022 spisane wot:

Kopańca, wokrjesna klasa, stafla 1

Budyšin – Wjernarjecy 8:0 (4:0)

Hodźij II – Wjelećin II 3: 1 (1:1)

1. ST Bart 16 60 :8  39

2. Germania Budyšin II 16 65 : 23 39

3. ST Budyšin 16 39 : 10 36

4. SG Steinigtwolmsdorf 16 59 : 23 31

5. ST Wjelećin II 17 52 : 28 30

6. Horni kraj – Sprjewja16 48 : 44 29

7. ST Mały Wjelkow 16 38 : 48 24

8.  HZ Wulka Dubrawa II / Radwor II 

 16 23 : 39 18

9. HZ Hodźij II/Huska II 17 20 : 50 16

10. HZ Budyšink/Malešecy II 

 16 18 : 39 11

11. TSV Wóspork/Hrodźišćo 16 16 : 65 5

12. HZ Wjernarjecy II/Wjazońca II 

 16 14 : 75 4

Wyša liga, mužojo

SV Módro-běli Zorbau

– VfL Halle 962: 2 (0:2)

Biskopičanske KT 08

– FSV Wacker Nordhausen 3:3 (2:2)

Budissa Budyšin – FC Jednota

Rudolstadt 1:1 (1:1)

FC Carl Zeiss Jena II

– FC Jednota Wernigerode 0:1 (0:1)

VfB 1921 Kśišow

– FC International Lipsk 4:1 (1:1)

FC Grimma

– FC Hornja Łužica Neugersdorf 3:1 (0:1)

SG Union Sandersdorf

–FC An der Fahner Höhe 3:1 (0:1)

1. FC Čerwj.-běli Erfurt 28 92 : 16 75

2. VfB 1921 Kśišow 27 62 : 32 52

3. VFC Plauen 27 52 : 23 52

4. Budissa Budyšin 28 70 : 53 50

5. SG Union Sandersdorf 28 45 : 30 43

6. VfL Halle 96 28 48 : 40 41

7. FC Jednota Wernigerode

 26 46 : 43 39

8. FC Carl Zeiss Jena II 27 41 : 43 36

9. FC Hornja Łužica

Neugersdorf 27 36 : 42 36

10. FC Jednota Rudolstadt 28 34 : 44 36

11. Biskopičanske KT 08 29 43 : 47 35

12. SV Módro-běli Zorbau 29 39 : 59 35

13. FC Grimma 28 44 : 44 34

14. FC An der Fahner Höhe 28 28 : 41 33

Sport (03.06.22)

pjatk, 03. junija 2022 spisane wot:

Winowatostne koparske hry

Kopańca wo dypki hrać budźe so dźensa a jutře jenož we wyšej lize, we wokrje­snej lize stafla I a we wokrjesnej klasy stafla I. We wyšej lize budźe to hrajny dźeń a na wokrjesnej runinje jedna so wo nachwatanske dypkowe hry. Zeleno-běli Bukecy wočakuja dźensa wječor TSV Wjernarjecy (zakop w 19 hodź.), Biskopičanske KT 08 jutře FSV Wacker Nordhausen (zakop w 14 hodź.) a Budissa Budyšin – FC Jednotu Rudolstadt (zakop w 14 hodź.).

Zwjazk testuje sudnikow

Wotrjad sudnikow Zapadołužiskeho koparskeho zwjazka (WFV) informuje, ­zo přewjeduja lětuše přepruwowa­nje wukonliwosće koparskich sudnikow 3., 10. a 24. julija .2022 w Kamjencu.

Swjatki do Pěskec na kopańcu

Špatnje hralia tola dobyli

štwórtk, 02. junija 2022 spisane wot:

Sokoł Ralbicy/Hórki II –

HZ Wětnica/Hola/Lubuš II 3:0 (0:0)

Zestawa domjacych: J. Bjeńš – Kobalc, ­Ch. Gloxyn, Schultz, C. Bejmak, Šołta, M. Matka, Nuk, Lešawa, M. Kurjat, Zimmermann (46. F. Bejmak)

Rezerwa Sokoła měješe njedźelu připołdnju poprawom lochki nadawk w domjacym stadionje zmištrować. W prěnjej połseriji dobychu we Wětnicy/Holi mjenujcy lochce z 5:1 a běchu tež hladajo na tabulku wulki faworit na domjace dobyće. Tola delanscy bulkoparjo pokazachu najšpatniši wukon sezony a mějachu swoju lubu nuzu, zo na kóncu tola z 3:0 dobychu.

W prěnim połčasu drje tłóčachu chowancy kapitana Markusa Kobalca wo­sebje w prěnich 20 mjeńšinach jenož na jedne wrota. Tola wšitke pospyty zlečachu z wjetšeho dźěla pódla abo wyše wrotow do wotkopa. Hosćo běchu hdys a hdys přez kontery strašni, tola před wrotami přesłabi. Tak dźěše z bjezwro­towym remisom do kabiny.

Wuslědki (02.06.22)

štwórtk, 02. junija 2022 spisane wot:

Kopańca, wokrjesna klasa, stafla 3

1. ST Natwar Němske Pazlicy II 

 14 71 : 13 39

2. Sokoł Ralbicy/Hórki II 15 51 : 16 37

3. Němske Pazlicy III 14 33 : 25 26

4. ST Njeswačidło 15 45 : 39 25

5. HZ Łaz/Běły Chołmc II 14 31 : 30 20

7. HZ Halštrow/Hlinowc II 14 33 : 31 19

8. HZ Jězorina Lubuš II/Wětnica-Hola 

 15 17 : 37 14

9. HZ Mały Wosyk/Pančicy II 

 14 18 : 34 11

10. SJ Njebjelčicy II 15 18 : 55 11

11. ST Porchow II 15 20 : 65 7

nawěšk

nowostki LND